Dalsbygda Jaktlag SA

Meierigarden

2552 DALSBYGDA

Org. nummer: 970 572 929 MVA

 
 

 

 

 

Nyheter

Saksliste Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag tirsdag 28. mars kl. 19.30

16.03.2017 00:08
Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet Sak 2. Årsmelding...
Les mer

Forhåndsvarsel: Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA

21.02.2017 14:53
Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA avholdes tirsdag 28. mars 2017 kl. 19.30 i...
Les mer

Velkommen til Forollhogna-konferansen 2017

14.02.2017 14:01
  Forollhogna-konferansen arrangeres den 13. mars 2017 på Mjuklia Gjestegård i Rennebu...
Les mer

Velkommen til spørreundersøkelse: Bruk og forvaltning av "Forollhogna fjellområde"

16.11.2016 12:41
DIN MENING ER VIKTIG!  Si din mening om bruk og forvaltning av Forollhogna fjellområde! Hva...
Les mer

Resultat etter villreinjakta 2016

12.10.2016 22:44
Villreinjakta 2016 i Dalsbygda var preget av mye vestavær, noe som holdt reinsdyra borte fra våre...
Les mer

Utleiefeltene åpnes for innenbygds jegere fra og med 1. oktober

01.10.2016 13:27
Områdene Mastukåsa, Åslia, Rabblia og Vanngrøfta åpnes for småviltjakt for innenbygds jegere fra og...
Les mer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Overnatting i Dalsbygda

Det er gode muligheter for å få leie setrer og hytter i Dalsbygda, både under jakten og til andre tider på året.

Vi har samlet informasjon om de forskjellige tilbudene, så trenger du overnatting, klikk her: UtleieDalsbygda2016.pdf  

Dalsbygda Jaktlag SA

Dalsbygda Jaktlag SA forvalter all jakt og fangst innen Dalsbygda private grunneierområde. 

Forvaltningsområdet er på 350 700 dekar med jakt på elg, villrein, hjort, rådyr, rype, hare og bever. Forvaltningen skjer ved takseringer, salg av jaktkort og ved utleie av småviltfelt for inntil fem år.

  • Organisasjonsnummer: 970 572 929
  • Navn/foretaksnavn: Dalsbygda Jaktlag SA
  • Organisasjonsform: Samvirkeforetak
  • Forretningsadresse: 2552 Dalsbygda
  • Kommune: Os i Østerdalen

Er du interessert i oss og hva vi driver på med? Ta en tur innom våre lokaler i Meierigarden sentralt plassert i Dalsbygda. Lurer du på noe kan du også ta kontakt.

Utlysning jakt i Dalsbygda 2017.

I samarbeid med Såttåhaugen grunneierlag og Dalbusjøeiendommen lyser Dalsbygda Jaktlag ut jakt hos oss for jaktåret 2017. Elgjakt i Øvre Vanngrøftdal og rypejakt i Såttåhaugen omfattes ikke av denne utlysningen. Alle søknader skal i år sendes inn via våre WEB-sider.

Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 28. februar:

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder à 5 dager, med en jaktfri dag i mellom. Jakta de fire første ukene tildeles utenbygds jegere kun etter søknad. For jakt fra og med 3. oktober selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel, forutsatt styrevedtak om dette.  Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit»  utifra bestand og fangstresultater. Utenbygds jegere kan kun felle rype på jaktkortet.

Småviltjakt innenbygds jegere Jaktkort på småvilt (rype, hare, storfugl) selges fra jaktlagskontoret tirsdag  5. september fra klokken 08.00 til 20.00, samt onsdag 6. september fra klokken 08.00 til 20.00. Deretter alle tirsdager og onsdager mellom klokken 08.00 og 16.00. Styret har også kortblokker og selger jaktkort fra og med 10. sept.  All ungdom under 18 år får utskrevet gratis jaktkort på småvilt, forutsatt betalt jegeravgift. Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit»  utifra bestand og fangstresultater.

Søknadsfrist for all annen jakt er 30. mai:

Villreinjakt Kvoten for 2017 er foreløpig ikke fastsatt, årsmøtet i Villreinutvalget beslutter kvoten. Vi fortsetter praksisen med progressiv pris på kalv og simle for å stimulere til uttak av små dyr. Som tidligere kan det være 2 søkere pr. kort (de kan være fra forskjellige prisgrupper).

Elgjakt Jakta er som tidligere inndelt i 4 jaktfelter/lag.  Alle jegere på hvert lag må oppgis i søknaden, husk å påføre nøyaktig adresse på samtlige jegere. Elgjegere kan i elgjakten felle hjort.

Hjortejakt Det ble i 2014 innført rettet avskyting av hjort i Os kommune. Tildeling skjer uten dyrekategori, rett avskyting skjer ved at jegerne umiddelbart etter felling skal varsle DJ slik at restkvote blir varslet øvrige jegere. Jakttid på hjortekortet er fra 1. til 24. september og fra 2. til 9. oktober.

Rådyrjakt Fra 2015 ble rådyrjakta endret fra felles lagsjakt til individuell tildeling etter søknad, og jakttidene ble utvidet. Årsaken var lite uttak ift bestand, og ønske om flere aktive rådyrjegere. Dette har vært en suksess, ordningen videreføres derfor i 2017. Rådyrjegere kan fra 1/11 til 23/12 også felle hjort.

Jakttid på voksen råbukk er fra 10. august til 24. september. (eget jaktkort for råbukkjakta)

Jakttid på rådyr er fra 25. september til 23. desember. (jaktkortet gjelder alle dyrekategorier)

Beverjakt Tildeles etter søknad. Det har de siste årene vært godt med bever i våre vassdrag, med en liten økning i bestanden/antall fellinger. Jakttid er fra 1. oktober til 15. mai.

Harejakt For harejakt på jaktfeltene tildeles dette etter søknad (utenbygds jegere). Vi har ledige jaktfelter og ønsker rekruttering til denne spennende jaktformen. Jakttid på hare i jaktfeltene er fra 2. til 9. oktober, samt fra 16. til 22. oktober.

Innenbygds jegere kan fra 10. sept til 23. des felle hare på «småviltkortet» i alle områder der dette er gyldig.

 

STATUSOVERSIKT FOR JAKTBART SMÅVILT (Januar 2016) 


Fersk rapport som presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 pattedyrarter (derav 9 fremmede arter) og 37 fuglearter.

Rapporten finner du her:

 Småvilt NINA rapport 1178_Web-utgave.pdf

 

Rypa - en rødlisteart