Dalsbygda Jaktlag SA

Meierigarden

2552 DALSBYGDA

Org. nummer: 970 572 929 MVA

 
 

 

 

 

Nyheter

Veiing av felt rein og hjort, lørdag 24. og søndag 25. september

23.09.2016 17:37
LØRDAG 24. SEPTEMBER OG SØNDAG 25. SEPTEMBER ER VEIESTASJONEN I DALSBYGDA KUN BEMANNET PÅ...
Les mer

Fri overgang til Vingelen også lørdag 24. september!

20.09.2016 15:35
Alle jegere med kort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag (FO-11) kan fritt gå over på Vingelen sine...
Les mer

Utvidet overgangsavtale med Vingelen (FO-12)

18.09.2016 21:48
Fra og med mandag 19. september til og med fredag 23. september får inntil 7 jegere med kort...
Les mer

Utvidet overgangsavtale med Kvikne (FO-1)

16.09.2016 19:45
Alle reinsdyrjegere med kort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag kan fritt gå inn på FO-1 sine områder,...
Les mer

REINSDYRJAKTA UTVIDES MED 4 DAGER!

16.09.2016 10:40
Forollhogna har så langt i reinsdyrjakta harr uvanlig lav fellingsprosent, da reinen i hovedsak har...
Les mer

Vingelen hjelper oss i innspurten!

12.09.2016 14:43
Reinsdyrjegere med kort utskrevet i Dalsbygda får muligheten til å jakte på Vingelen (FO-12)...
Les mer
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

STATUSOVERSIKT FOR JAKTBART SMÅVILT (Januar 2016) 


Fersk rapport som presenterer status for alle jaktbare småviltarter i Norge, totalt 16 pattedyrarter (derav 9 fremmede arter) og 37 fuglearter.

Rapporten finner du her:

 Småvilt NINA rapport 1178_Web-utgave.pdf

 

Rypa - en rødlisteart

 

Utlysning jakt i Dalsbygda 2017.

I samarbeid med Såttåhaugen grunneierlag og Dalbusjøeiendommen lyser Dalsbygda Jaktlag ut jakt hos oss for jaktåret 2017. Elgjakt i Øvre Vanngrøftdal og rypejakt i Såttåhaugen omfattes ikke av denne utlysningen. Alle søknader skal i år sendes inn via våre WEB-sider.

Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 28. februar:

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder à 5 dager, med en jaktfri dag i mellom. Jakta de fire første ukene tildeles utenbygds jegere kun etter søknad. For jakt fra og med 3. oktober selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel, forutsatt styrevedtak om dette.  Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit»  utifra bestand og fangstresultater. Utenbygds jegere kan kun felle rype på jaktkortet.

Småviltjakt innenbygds jegere Jaktkort på småvilt (rype, hare, storfugl) selges fra jaktlagskontoret tirsdag  5. september fra klokken 08.00 til 20.00, samt onsdag 6. september fra klokken 08.00 til 20.00. Deretter alle tirsdager og onsdager mellom klokken 08.00 og 16.00. Styret har også kortblokker og selger jaktkort fra og med 10. sept.  All ungdom under 18 år får utskrevet gratis jaktkort på småvilt, forutsatt betalt jegeravgift. Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit»  utifra bestand og fangstresultater.

Søknadsfrist for all annen jakt er 30. mai:

Villreinjakt Kvoten for 2017 er foreløpig ikke fastsatt, årsmøtet i Villreinutvalget beslutter kvoten. Vi fortsetter praksisen med progressiv pris på kalv og simle for å stimulere til uttak av små dyr. Som tidligere kan det være 2 søkere pr. kort (de kan være fra forskjellige prisgrupper).

Elgjakt Jakta er som tidligere inndelt i 4 jaktfelter/lag.  Alle jegere på hvert lag må oppgis i søknaden, husk å påføre nøyaktig adresse på samtlige jegere. Elgjegere kan i elgjakten felle hjort.

Hjortejakt Det ble i 2014 innført rettet avskyting av hjort i Os kommune. Tildeling skjer uten dyrekategori, rett avskyting skjer ved at jegerne umiddelbart etter felling skal varsle DJ slik at restkvote blir varslet øvrige jegere. Jakttid på hjortekortet er fra 1. til 24. september og fra 2. til 9. oktober.

Rådyrjakt Fra 2015 ble rådyrjakta endret fra felles lagsjakt til individuell tildeling etter søknad, og jakttidene ble utvidet. Årsaken var lite uttak ift bestand, og ønske om flere aktive rådyrjegere. Dette har vært en suksess, ordningen videreføres derfor i 2017. Rådyrjegere kan fra 1/11 til 23/12 også felle hjort.

Jakttid på voksen råbukk er fra 10. august til 24. september. (eget jaktkort for råbukkjakta)

Jakttid på rådyr er fra 25. september til 23. desember. (jaktkortet gjelder alle dyrekategorier)

Beverjakt Tildeles etter søknad. Det har de siste årene vært godt med bever i våre vassdrag, med en liten økning i bestanden/antall fellinger. Jakttid er fra 1. oktober til 15. mai.

Harejakt For harejakt på jaktfeltene tildeles dette etter søknad (utenbygds jegere). Vi har ledige jaktfelter og ønsker rekruttering til denne spennende jaktformen. Jakttid på hare i jaktfeltene er fra 2. til 9. oktober, samt fra 16. til 22. oktober.

Innenbygds jegere kan fra 10. sept til 23. des felle hare på «småviltkortet» i alle områder der dette er gyldig.