Dalsbygda Jaktlag SA

Meierigarden

2552 DALSBYGDA

Org. nummer: 970 572 929 MVA

 
 

 

 

 

Nyheter

Jaktrapport 2014

17.12.2014 17:29
Jaktåret 2014 nærmer seg slutten, og vi minner om at alle som har løst jaktkort hos Dalsbygda...
Les mer

Søknad om midler 2014

14.12.2014 14:07
Styret i Dalsbygda Jaktlag minner om søknadsfristen for tildeling av driftsmidler, fondsmidler og...
Les mer

Vinterjakt på småvilt

03.12.2014 14:25
Styret i Dalsbygda Jaktlag har besluttet å tilby innenbygds jegere vinterjakt på småvilt (rype og...
Les mer

Ny nettside

26.10.2014 20:57
Dalsbygda Jaktlag legger nå ut ei ny og mer "tjenlig" nettside. Styret og daglig leder/sekr. får nå...
Les mer

Spørsmål og forslag

04.12.2013 20:36
Ønsker du å stille oss spørsmål angående informasjonen på denne nettsiden eller om våre tjenester?...
Les mer
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Jakttider i Dalsbygda

Jakttidene er som følger:

15/7- Jaktstart Rev

10/8- Jaktstart Råbukk

20/8- Jaktstart Villrein

21/8- Jaktstart Grevling og Ringdue

1/9- Jaktstart Hjort

10/9- Jaktstart Rype og annet småvilt

25/9- Jaktstart Elg og Rådyr

1/10- Jaktstart Bever

2/10- Jaktstart Hare 

(jakttid på hare er 2/10-9/10 og 16/10-22/10)

For fullstendig info om jakttidsrammer se: Jakttider - plakat.pdf 

Vær oppmerksom på at Dalsbygda Jaktlag har spesielle bestemmelser knyttet til pause i elgjakten, jakttid på villrein, rype, hare og bever.

Ta kontakt ved spørsmål. 

Utlysning jakt i Dalsbygda 2018.

Det vil i Januar 2018 bli lyst ut anbudskomkurranse på leie av 7 jaktfelt for rype, skogsfugl og hare. Områdene er:

- Mastukåsa

- Åslia

- Rabblia

- Vanngrøfta Nord

- Vanngrøfta Sør

- Vola Nord

- Vola Sør

Jaktfeltene tilbys for leie i 5 år av gangen, med inntil 6 geværer på hvert område. Utfyllende beskrivelse av jaktfeltene og anbudsprosessen blir lagt ut tidlig i Januar. Auksjonen vil være nettbasert, budfrist vil være siste uka i februar.

 

Andre jaktmuligheter i Dalsbygda (tilgjengelig for søknad i januar):

I samarbeid med Såttåhaugen grunneierlag og Dalbusjøeiendommen lyser Dalsbygda Jaktlag ut jakt hos oss for jaktåret 2018. Elgjakt i Øvre Vanngrøftdal og rypejakt i Såttåhaugen omfattes ikke av denne utlysningen. Alle søknader skal  sendes inn via våre WEB-sider.

Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 28. februar:

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder à 5 dager, med en jaktfri dag i mellom. Jakta de fire første ukene tildeles utenbygds jegere kun etter søknad. For jakt fra og med 3. oktober selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel, forutsatt styrevedtak om dette.  Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit»  utifra bestand og fangstresultater. Utenbygds jegere kan kun felle rype på jaktkortet.

Småviltjakt innenbygds jegere Jaktkort på småvilt (rype, hare, storfugl) selges fra jaktlagskontoret tirsdag  4. september fra klokken 08.00 til 20.00, samt onsdag 5. september fra klokken 08.00 til 20.00. Deretter alle tirsdager og onsdager mellom klokken 08.00 og 16.00. Dalsbygda Handel selger også jaktkort til innenbygds jegere fra og med 10. sept.  All ungdom under 18 år får utskrevet gratis jaktkort på småvilt, forutsatt betalt jegeravgift. Jakttid på rype er fra 10. september til 23. desember. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges og «baglimit»  utifra bestand og fangstresultater.

Søknadsfrist for all annen jakt er 30. mai:

Villreinjakt Kvoten for 2018 er foreløpig ikke fastsatt, årsmøtet i Villreinutvalget beslutter kvoten. Vi fortsetter praksisen med progressiv pris på kalv og simle for å stimulere til uttak av små dyr. Som tidligere kan det være 2 søkere pr. kort (de kan være fra forskjellige prisgrupper).

Elgjakt Jakta er som tidligere inndelt i 4 jaktfelter/lag.  Alle jegere på hvert lag må oppgis i søknaden, husk å påføre nøyaktig adresse på samtlige jegere. Elgjegere kan i elgjakten felle hjort.

Hjortejakt Det ble i 2014 innført rettet avskyting av hjort i Os kommune. Tildeling skjer uten dyrekategori, rett avskyting skjer ved at jegerne umiddelbart etter felling skal varsle DJ slik at restkvote blir varslet øvrige jegere. Jakttid på hjortekortet er fra 1. til 24. september og fra 2. til 9. oktober.

Rådyrjakt Fra 2015 ble rådyrjakta endret fra felles lagsjakt til individuell tildeling etter søknad, og jakttidene ble utvidet. Årsaken var lite uttak ift bestand, og ønske om flere aktive rådyrjegere. Dette har vært en suksess, ordningen videreføres derfor i 2018. Rådyrjegere kan fra 1/11 til 23/12 også felle hjort.

Jakttid på voksen råbukk er fra 10. august til 24. september. (eget jaktkort for råbukkjakta)

Jakttid på rådyr er fra 25. september til 23. desember. (jaktkortet gjelder alle dyrekategorier)

Beverjakt Tildeles etter søknad. Det har de siste årene vært godt med bever i våre vassdrag, med en liten økning i bestanden/antall fellinger. Jakttid er fra 1. oktober til 15. mai.

Harejakt For harejakt på jaktfeltene tildeles dette etter søknad (utenbygds jegere). Vi har ledige jaktfelter og ønsker rekruttering til denne spennende jaktformen. Jakttid på hare i jaktfeltene er fra 2. til 9. oktober, samt fra 15. til 22. oktober.

Innenbygds jegere kan fra 10. sept til 23. des felle hare på «småviltkortet» i alle områder der dette er gyldig.