Dalsbygda

Dalsbygda, lengst nord i Hedmark, er ei aktiv fjellbygd med cirka 600 innbyggere. Mesteparten av sysselsettingen er knyttet til mjølk- og kjøttproduksjon. Alt areal i bygda er i privat eie. I over 80 år har bygdefolket i fellesskap utnyttet jaktmulighetene i utmarka. Jaktrettighetene disponeres i sin helhet av Dalsbygda Jaktlag SA, som uavkortet lar inntektene gå til fellesgoder i bygdesamfunnet. Foto: Arne Nyaas
 
Det fortelles at den største elgoksen som noen gang har stupt i bakken i Dalsbygda, veide 349 kilo og ble felt av Olav Nordvang (Laffen) i Litjåsen i 1949. På midten av 1970-tallet felte Karstein Johaug en 22-takker (vekt ikke oppgitt). I 1981 skrev Arne Solfinn Ytterhaug navnet sitt inn i bygdas elgjakthistorie ved å felle en rugg på 338 kilo i Vangrøftdalen. I 2003 var turen kommet til Atle Lillebakken. 10-takkeren felt i Nordervollia veide 328 kilo. I oktober 2007 smilte Fru Fortuna til Jørn Gisle Dalbakk som la en 21-takker på 297 kilo i bakken i Stenola. 23-takkeren som Vegar Lillebakken felte i Rabblia den 29. september 2012 (bildet) veide 314 kilo. Karene på Nygårds Jaktlag smilte bredt etter den vellykkede jakta. Foran fra venstre: Per Galåen, Vegar Lillebakken, Halvor Rønningen, Martin Berg Tuveng, Knut Ole Brynhildsvoll, Erik Johaug, Atle Lillebakken, Per Gunnar Bakken og Steinar Ytterhaug. Bak fra venstre: Petter Nygård, Tor Idar Galåen, Per Martin Rønningen, Jan Morten Akeren, Arild Johaug, Ulf Tuveng, Erling Rønningen og Per Jostein Nygård. Foto: A. Nyaas
 
Forollhogna-området er kjent for å ha landets best forvaltede villreinstamme. Derfor havnet området på Kongens bord, som spesielt verneverdig i desember 2001. At det samme området blant helfrelste rypejegere ble omtalt som "Det gyldne triangel", var derimot et ikke-tema i verneprosessen. Rypejaktas rekreasjonsmessige og samfunnsøkonomisk store betydning var heller aldri tema i de mange utredningene som ble lagt fram i forkant av vernevedtaket.
 
Dalsbygda ligger sentralt til i sørøst-området av Forollhogna. I Dalsbygda er all grunn i privat eie, og dalsbygdingene har helt siden jaktlaget ble startet i 1929, rike tradisjoner for utleie av småviltjakt, særlig rypejakt. Lirypeområdene i Dalsbygda er landskjent for stor produksjonsevne og målrettet forvaltning. Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie har siden 1992 basert rypeforvaltningen på årlige tellinger; stamfugltellinger i månedsskiftet april/mai og produksjonstellinger i første halvdel av august. Vi var blant de aller første i Norge som startet med tellinger. Foto: A. Nyaas
 
 
 
 
Dalsbygdas mest kjente person i dag er uten tvil Therese Johaug. Bildet over er fra 2011. Da dukket Therese og hovedponstor ASKO opp med opplegg for ungene i Dalsbygda barnehage. Stor stas! Foto: Egil Nyaas
 
 
 

Se flere bilder fra Dalsbygda:

https://www.dalsbygdajaktlag.no/fotogalleri

https://nyaas.fjellfolk.no