Historikk 1929 - 2009

Leif Ivar Østgårdstrøen var leder i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie fra 1997-2011

Arne Nyaas var leder fra 2011-2013

Vegar Lillebakken har vært leder fra 2013 .....

Jubileumsberetningen (over) er skrevet av Arne Nyaas
Jubileumsberetning over er skrevet av Jon J. Meli, Petter Johaug og Arne Nyaas