Søknadsfrist for rypejakt i Dalsbygda høsten 2021 er 28. februar.

 Søknadsfrist for all annen jakt er 30 mai.

  • Alle utenbygds rypejegere må søke via iNatur.no 
  • Dalsbygda Jaktlag og iNatur legger ut informasjon og åpner for søknader på Inaturs nettsider. For jakt på rype er søknadsfristen 28. februar, for all annen jakt er søknadsfristen 30. mai.
  • DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT SØKNADER MOTTATT ETTER FRISTEN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL BLI BEHANDLET.
  • Jakta trekkes og tildeles slik:
  • Rypejakta for utenbygds jegere på kortfeltene (Vestfeltet, Østfeltet og Kjurrudalen Nord) for de første 4 periodene av jakta tildeles ihht søknad (søknadsfrist 28. februar) med tildeling innen utgangen av april. Alle søkere tilskrives etter tildelingen. Etter rypejaktas første 4 perioder, dvs fra 3. oktober er det salg av jaktkort på kortfeltene uten søknad.
  • Villreinjakta og rådyr/råbukk-jakta har søknadsfrist 30. mai og tildels i løpet av juni måned. 
  • All annen jakt har søknadsfrist 30. mai og tildeles så snart som mulig etter utløpt søknadsfrist.
Alle som søker vil få skriftlig svar via sms/e-post så snart som mulig etter at tildeling har skjedd. 
 
       Styret i Dalsbygda Jaktlag SA

Ta en titt, dersom du har tid....

Se flere bilder på nyaas.fjellfolk.no.............