Søknadsfrist for rypejakt i Dalsbygda høsten 2019 er 28. februar.

 Søknadsfrist for all annen jakt er 30 mai.

  • DET GJØRES OPPMERKSOM PÅ AT SØKNADER MOTTATT ETTER FRISTEN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL BLI BEHANDLET.
  • Jakta trekkes og tildeles slik:
  • Rypejakta for utenbygds jegere på kortfeltene (Vestfeltet, Østfeltet og Kjurrudalen Nord) for de første 4 ukene av jakta tildeles ihht søknad (søknadsfrist 28. februar) med tildeling innen månedsskiftet april/mai. Alle søkere tilskrives etter tildelingen. Etter rypejaktas første 4 uker, dvs fra 3. oktober er det salg av jaktkort på kortfeltene uten søknad.
  • Villreinjakta og råbukkjakta har søknadsfrist 30. mai og tildels i løpet av juni måned. 
  • All annen jakt har søknadsfrist 30. mai og tildeles i juli/august.
Alle som søker vil få skriftlig svar via e-post så snart som mulig etter at tildeling har skjedd. Vennligst vent til etter angitt tildelingsdato før du "purrer" på svar, vi har mange søkere, og trenger angitt tid for å kunne gjøre en god jobb ovenfor alle søkere!
       Styret i Dalsbygda Jaktlag SA

Ta en titt, dersom du har tid....

Se flere bilder på nyaas.fjellfolk.no.............