Elg

Elgjakten i Dalsbygda er organisert i 5 jaktlag. 
4 av jaktlagene rulerer på terrengene i Dalsbygda, og det 5. laget jakter i terrenget til Øvre Vanngrøftdal Grunneierlag. 
Alle som skal jakte elg i Dalsbygda Storviltområde må være med på ett av disse 5 jaktlagene, og elgjaktlederne sender inn en felles søknad på vegne av sitt jaktlag. Det er hovedsaklig grunneiere og rettighetshavere som deltar i elgjakten, men utenbygds jegere og andre kan unntaksvis få plass på et jaktlag ved å kontakte Dalsbygda Jaktlag og forhøre seg om ledige plasser på jaktlagene.
Kontaktinfo elgjaktledere:
Nygårds Jaktlag ved Vegar Lillebakken, tlf 92208743
Aamos Jaktlag ved Jan Arvid Aamo, tlf 91763654
Åsbakkens Jaktlag ved Kristen Gjelten, tlf 97688305
Ramlos Jaktlag ved Per Olof Holmberg, tlf 97688298
Øvre Vanngrøftdal Jaktlag ved Jon Horten, tlf 90092824 

28. september 2012 felte Vegar Lillebakken denne 23-takkeren på 314 kilo i Rabblia. Karene på Nygårds Jaktlag smilte bredt etter den vellykkede jakta. Foran fra venstre: Per Galåen, Vegar Lillebakken, Halvor Rønningen, Martin Berg Tuveng, Knut Ole Brynhildsvoll, Erik Johaug, Atle Lillebakken, Per Gunnar Bakken og Steinar Ytterhaug. Bak fra venstre: Petter Nygård, Tor Idar Galåen, Per Martin Rønningen, Jan Morten Akeren, Arild Johaug, Ulf Tuveng, Erling Rønningen og Per Jostein Nygård. Foto: A. Nyaas  Les saken (pdf)

Last ned kapitlet om elgjakta i Dalsbygda  i 20-årsperioden 1989-2009 (hentet fra jubileumsberetningen "Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie 80 år, 1929 - 2009", skrevet av Arne Nyaas. Du laster ned denne saken i pdf-format. Elgjakta1989-2009.pdf (2,7 MB)