Harejaktfeltene 

JAKTFELTENE:

 • Kjurrudalen Nord (9 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 3 gevær. Status: Ledig
 • Kjurrudalen Sør (6,3 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 3 gevær. Status: Ledig
 • Holla (10 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 4 gevær. Status: Ledig 
 • Nedre Vangrøfta (10 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 3 gevær. Status: Utleid
 • Øvre Vangrøfta (7,7 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 3 gevær. Status: Utleid
 • Langen (13,8 kvadratkilometer skosterreng under 900 m.o.h.) - inntil 4 gevær. Status: Utleid
 • Kløftåsen/Falken (12 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 4 gevær. Status: Utleid
 • Mastukåsa (6 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 3 gevær. Status: Utleid
 • Storbekkdalen (4,2 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 4 gevær. Status: Utleid
 • Storvollia (5,5 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 2 gevær. Status: Utleid
 • Litjåsen (8 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 3 gevær. Status: Ledig
 • Ola (8.5 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 2 gevær. Status: Ledig
 • Åsan Nord og Åsan Sør (21 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 4 gevær. Status: Utleid 
 • Setersjøen (15 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - inntil 4 gevær. Status: Ledig
 • Undliåsen (5,3 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - Bygdajegere
 • Berget (4 kvadratkilometer skogsterreng under 900 m.o.h.) - Bygdajegere


JAKTPERIODE: I elgjaktpausa (f.o.m. 2/10 t.o.m. 9/10) og 1 uke fra mandagen etter 15. oktober.

PRIS PR. GEVÆR: 2.000 kr, uavhengig av om du jakter 1 eller 2 perioder.

 

Styret i Dalsbygda Jaktlag er behjelpelig med leie av seter/hytte nær terrenget (formidler kontakt).