Søknadsfrist for hjortejakt er 30. mai.

Alle søknader om hjortejakt skal sendes inn vi Inatur.

Link til infor og søknadsskjema legges ut her den 28. februar, søknadsfrist er 30.mai.