Rypejakt 2021

Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 28. februar, innenbygds småviltjegere trenger ikke søke, men kan kjøpe jaktkort på jaktlagskontoret ihht nedenstående utlysning. OBS: Det er samme jaktkort for rypejakt med og uten hund. 

Dalsbygda jaktlag krever aversjonsbevis (sauerenhetsbevis) på alle hunder som skal benyttes i våre terreng. For hunder under 8 år må beviset være gyldig og fornyet de siste 2 årene, for hunder over 8 år aksepteres utgåtte bevis (forutsatt at de medbringes og fremvises).

Rypejakt utenbygds jegere

Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder, med en jaktfri dag i mellom.

1.      periode er 10-14. september (5 dager)

2.      periode er 16-20. september (5 dager)

3.      periode er 22-26 september (5 dager)

4.      periode er 28. september-2. oktober (5 dager)

Det selges et begrenset antall kort på våre tre kortområder, Østfeltet 20 kort/periode, Vestfeltet 25 kort/periode og Kjurrudalen Nord 10 kort/periode. Vi oppfordrer alle jegere til å søke på flere områder/perioder for å få tildelt jakt, dette pga stor etterspørsel. 

Vi gjør oppmerksom på at utenbygds jegere må søke via iNatur. Jegeravgiften for inneværende år må derfor være betalt før det er mulig å takke ja til tildelt jakt. 

For jakt fra og med 3. oktober selges det døgnkort til de 3 kortområdene på Dalsbygda Handel (Joker-butikken i Dalsbygda). Kortene selges kun i butikkens åpningstid og kan ikke reserveres/forhåndsbestilles. OBS: Dalsbygda Jaktlag regulerer antallet kort som kan selges utifra rypebestand og fangstresultater. Sjekk våre websider før ankomst for nærmere info.

Rypejakt innenbygds jegere

Jaktkort selges fra jaktlagskontoret alle tirsdager og onsdager mellom klokken 08.00 og 16.00, og på Dalsbygda Handel. Styret selger også jaktkort fra og med 10. september. All ungdom under 18 år bosatt i Dalsbygda får utskrevet gratis jaktkort på småvilt, forutsatt betalt jegeravgift.

 

Lirypeterrenget i Dalsbygda er landskjent for stor produksjon og målrettet forvaltning. Foto: Arne A. Tønset

 

Forollhogna-området er kjent for å ha landets best forvaltede villreinstamme. Derfor havnet området på Kongens bord, som spesielt verneverdig i desember 2001. At det samme området blant helfrelste rypejegere ble omtalt som "Det gyldne triangel", var derimot et ikke-tema i verneprosessen. Rypejaktas rekreasjonsmessige og samfunnsøkonomisk store betydning var heller aldri tema i de mange utredningene som ble lagt fram i forkant av vernevedtaket.

Dalsbygda ligger sentralt til i sørøst-området av Forollhogna. I Dalsbygda er all grunn i privat eie, og dalsbygdingene har helt siden jaktlaget ble startet i 1929, rike tradisjoner for utleie av småviltjakt, særlig rypejakt. Lirypeområdene i Dalsbygda er landskjent for stor produksjonsevne og målrettet forvaltning. Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie har siden 1992 basert rypeforvaltningen på årlige tellinger; stamfugltellinger i månedsskiftet april/mai og produksjonstellinger i første halvdel av august. Vi var blant de aller første i Norge som startet med tellinger. NB: Siden 2001 er det bare linje 4 i Kjurrudalen som telles om våren (kontroll-linje), mens samtlige tellelinjer gås om høsten (i første halvdel av august).