Dalsbygda Jaktlag har i år utvidet samarbeidet med iNatur for å gjøre prossen med søknad, tildeling, betaling, jaktkort og rapportering så smidig som mulig.

Dette innebærer at alle søknader om rypejakt (for utenbygds jegere) skal sendes inn via iNatur sine nettsider. Vær oppmerksom på at du må oppgi jegernummer (det står på jegeravgiftskortet ditt) når du fyller ut søknaden.  

Dersom dere er flere som ønsker å jakte sammen, på det samme området, må den som sender inn søknaden ha all relevant informasjon for alle jegerne på jaktlaget tilgjengelig når søknaden skal sendes inn. 

Her er linker til søknadsskjemaene:

Link til Vestfeltet

https://www.inatur.no/jakt/5c82312a103d750003626c9a/rypejakt-vestfeltet-dalsbygda

 

Link til Østfeltet

https://www.inatur.no/jakt/5cac861a32be23000333dc2b/rypejakt-ostfeltet-dalsbygda

 

Link til Kjurrudalen Nord

https://www.inatur.no/jakt/5cac889d32be23000333dc48/rypejakt-kjurrudalen-nord-dalsbygda