Tellinger

             

År

Voksne ryper Kyllinger Ryper totalt Ant. kyll. pr to voksne ryper (produksjon) Ryper pr 1000 linjemeter Jaktvedtak kortområdene:
2019 501 1174 1675 4,7 15,2 Dagskvote 3
2018 349 1749 2098 10 19 Dagskvote 5
2017 321 1049 1370 6,2 12,4 Dagskvote 3
2016 331 1082 1413 6,9 12,8 Dagskvote 3
2015 244 239 483 1,9 4,3 Total fredning
2014 302 1341 1643 8,5 14,8 Dagskvote 4
2013 253 842 1095 6,7 9,7 Dagskvote 4
2012 254 424 678 3,3 6,1 Dagskvote 2
2011 227 661 888 5,8 8 Dagskvote 2
2010 166 571 737 6,9 6,6 Dagskvote 2
2009 189 290 479 3,1 4,3 Dagskvote 1 + fredning
2008 343 822 1165 4,8 10.0 Dagskvote 4
2007 291 1136 1427 7,8 12,3 Dagskvote 4
2006 265 610 875 4,6 7,5 Dagskvote 4
2005 338 1200 1584 7,1 13,8 Fri jakt
2004 312 1177 1489 7,5 11,7 Fri jakt
2003 276 812 1088 5,9 8,6 Fri jakt
2002 299 874 1173 5,8 9,2 Fri jakt
2001 335 777 1113 4,7 8,8 Fri jakt