Tellinger

Status per 16. aug.  2015: Produksjonstellingen på fem områder i Dalsbygda er fullført, med følgende resultat:
År Voksne ryper Kyllinger Ryper totalt Ant. kyll. per to voksne ryper (produksjon) Ryper per 1000 linjemeter Jaktvedtak kortområdene:
2015 224 239 483 2,1 4,4 Fredning
2014 302 1341 1643 8,9 14,9

Dagskvote 4

 2013 253 842 1095 6,7 9,7 Dagskvote 4
 2012 254 424 678 3,3 6,1 Dagskvote 2
 2011 227 661 888 5,8 8 Dagskvote 2
 2010 166 571 737 6,9 6,6 Dagskvote 2
 2009 189 290 479 3.1 4,3 Dagskvote 1 + fredning
 2008 343 822 1165 4,8 10.0 Dagskvote 4
 2007 291 1136 1427 7,8 12,3 Dagskvote 4
 2006 265 610 875 4,6 7,5 Dagskvote 4
 2005 338 1200 1584 7,1 13,8 Fri jakt
 2004 312 1177 1489 7,5 11,7 Fri jakt
 2003 276 812 1088 5,9 8,6 Fri jakt
 2002 299 874 1173 5,8 9,2 Fri jakt
 2001 335 777 1113 4,7 8,8 Fri jakt
Tabellen over omfatter tellingene totalt i Dalsbygda (Håkkårabben, Rabblia, Mastukåsa, Åslia og Kjurrudalen); registreringslinjer på totalt 111,3 kilometer, i 15-årsperioden 2015-2001.

 


 

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA takker koordinator Stig Ole Henningsmo - og alle frivillige - som nok en gang har gjort en meget god jobb i lirypeterrenget i Dalsbygda. Resultatet av takseringen er avgjørende når styret i jaktlaget bestemmer jaktopplegget. Jaktvedtak, se toppen av denne siden.  Roar Eckermann, daglig leder/sekr. i Dalsbygda Jaktlag SA

 

Se under for områdevise tellinger i 2014:

Produksjonstelling av rype, Åslia høsten 2014      
             
Linje nr Ant km Voksen Kylling Sum    
1 3,3 18 89 107    
2 3,5 12 65 77    
3 3,4 15 76 91    
4 3,0 17 85 102    
5 2,6 11 40 51    
6 2,4 8 45 53    
7 2,2 6 22 28    
8 2,0 1 0 1    
9 0,7 0 0 0    
             
Total 23,1 88 422 510 258 (2013) 235 (2012)
             
Gjennomsnitt antall pr km linje:   22,1    
Gjennomsnitt kyllingprod pr par:   9,6 5,1 (2013)  
             
             
             
Produksjonstelling av rype, Mastukåsa høsten 2014    
             
Linje nr Ant km Voksen Kylling Sum    
1 3,5 8 27 35    
2 3,9 14 71 85    
3 3,3 5 18 23    
4 2,9 9 52 61    
5 3,0 11 53 64    
6 2,6 10 65 75    
7 2,1 14 50 64    
8 1,3 0 0 0    
             
Total 22,5 71 336 407 414 (2013) 197 (2012)
             
Gjennomsnitt antall pr km linje:   18,1    
Gjennomsnitt kyllingprod pr par:   9,5 8,6 (2013)  
             
             
             
Produksjonstelling av rype, Rabblia høsten 2014      
             
Linje nr Ant km Voksen Kylling Sum    
1 1,6 10 47 57 (Linje 1-4 tilhører Vestfeltet)
2 3,5 4 17 21    
3 3,9 4 24 28    
4 3,7 2 6 8    
5 2,8 0 0 0    
6 3,2 4 15 19    
7 2,9 1 0 1    
8 1,6 2 3 5    
             
Total 23,3 27 112 139 106 (2013) 94 (2012)
             
Gjennomsnitt antall pr km linje:   6,0    
Gjennomsnitt kyllingprod pr par:   8,3 6,8 (2013)  
             
             
Produksjonstelling av rype, Håkkårabben høsten 2014    
             
Linje nr Ant km Voksen Kylling Sum    
16 3,6 5 14 19    
17 3,1 6 23 29    
18 3,1 5 25 30    
19 3,2 9 17 26    
20 3,2 3 11 14    
21 3,1 6 18 24    
             
Total 19,3 34 108 142 112 (2013) 88 (2012)
             
Gjennomsnitt antall pr km linje:   7,3    
Gjennomsnitt kyllingprod pr par:   6,4 5,7 (2013)  
             
             
             
Produksjonstelling av rype, Kjurrudalen høsten 2014    
             
Linje nr Ant km Voksen Kylling Sum    
3 3,7 15 80 95    
4 3,5 11 28 39    
5 3,2 13 41 54    
6 3,2 14 61 75    
9 2,0 6 35 41    
10 2,0 8 32 40    
11 2,2 5 33 38    
12 2,1 10 53 63    
             
Total 21,9 82 363 445 205 (2013) 64 (2012)
             
Gjennomsnitt antall pr km linje:   20,3    
Gjennomsnitt kyllingprod pr par:   8,9 6,4 (2013)