Utlysning og priser

Dalsbygda Jaktlag lyser herved ut jakt hos oss for jaktåret 2019. Elgjakt i Øvre Vanngrøftdal og rypejakt i Såttåhaugen omfattes ikke av denne utlysningen.

Alle søknader skal sendes inn via våre WEB-sider! Klikk på ønsket jaktform på venstre side av denne teksten, søknadsskjema finnes under hver viltart.

Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 28. februar, innenbygds småviltjegere trenger ikke søke, men kan kjøpe jaktkort på jaktlagskontoret og Dalsbygda Handel. Søknadsfrist for all annen jakt (rådyr, hjort, villrein, elg, bever) er 30. mai.

 

Last ned prislista (alle jaktformer) for 2019 ved å klikke på denne linken: Dalsbygda Jaktlag Priser