Villrein

Foto: Arne Nyaas


Det er 23 definerte villreinområder i Sør-Norge, blant disse Forollhogna, som er landets nordligste villreinområde. Jaktbart areale er på 1.843.181 dekar.  I tillegg til villreinjakta innen egne grenser, har Dalsbygda i alle år hatt gode overgangsordninger mot nabofeltene i området. Forollhogna har i dag en vedtatt målsetting om 1800 vinterdyr. 


Veiestasjonen er hos Edvard Ryen (ved bommen inn til Vangrøftdalen):

Åpent hver dag i jakta fra15.00 til 24.00. Yter meget god service! Ukentlig sjekk av veieliste sammen med daglig leder/sekr. Strategisk meget viktig plassering. Veiing for utenbygds jegere (overgang) bekostes av Dalsbygda Jaktlag.