Villrein

Foto: Arne Nyaas


Det er 23 definerte villreinområder i Sør-Norge, blant disse Forollhogna. Det tellende arealet for villreinjakt i landets nordligste villreinområde er på 1.843.181 dekar. Fo11A/Fo11B (Dalsbygda, Såttåhaugen og Dalbusjøen) disponerer 11,9 prosent av terrenget i Forollhogna (220 000 dekar). I tillegg til villreinjakta innen egne grenser, har Dalsbygda i alle år vært en pådriver for omfattende overgangsordninger innen hele området. Forollhogna har i dag en vedtatt målsetting om 2000 vinterdyr. 

 

Se under for jaktresultatet i Dalsbygda i 2016, 2015, 2014 og 2013:

 

Villreinjakta 2016, status etter endt jakt.

Reinsdyrjakta i Dalsbygda var i 2016 preget av mye vestavær, noe som holdt reinsdyra borte fra våre områder i store deler av jakta. Takket være gode overgangsavtaler og ekstra mye velvilje fra våre gode naboer i Vingelen, ble resultatet likevel relativt bra for våre jegere:

Fellingsstatistikk Villreinjakta 2016  
       
Type dyr            Kvote            Felt        Ikke felt
Kalv 35 23 12
Simle 26 24 2
Liten Bukk 22 17 5
Stor Bukk 4 4 0
Sum 87 68 19
Dette gir en fellingsprosent på 78%
 

Villreinjakta 2015, status etter endt jakt.

Kvote for 2015 var 82 dyr.

Av kvoten er 61 dyr felt, 24 kalver (rest 11), 22 simler (rest 3), 7 småbukker (rest 9) og 8 storbukker (rest 0), 23 dyr ble  ikke felt.

Snittvekt alle dyr 35,6 kg. Snittvekt kalv 20,3, snittvekt simle 34,1, snittvekt liten bukk 46,75, snittvekt storbukk 76,6

Fellingsprosent = 73%

 

Villreinjakta 2014

Status etter endt jakt, 8 dyr ikke felt. Fellingsprosent 91%          
Kvote 82 dyr      
Kalv  33 K (snittvekt 19,9 kg)        
Simle  25 S (snittvekt 33,1 kg)        
Liten bukk 16 LB (snittvekt 35,0 kg)        
Stor bukk 8 SB (snittvekt 66,3 kg)

 

Villreinjakta 2013


Kvote: 77 dyr, 

Felling:
Storbukker: 7 (tot. 8 kort)
Litjbukker: 14 (tot. 15 kort)
Simler: 22 (tot. 23 kort, inkl. 1 kort til Vingelen/skutt)
Kalver: 28 (tot. 31 kort, minus 2 til Ving. + 2 Haugasetra/Romundh. – alle skutt).


Fellingsprosent:
72 av 77 dette gir 93,5 % 


Veiestasjonen hos Edvard Ryen (ved bommen inn til Vangrøftdalen):

Åpent hver dag i jakta fra15.00 til 24.00. Yter meget god service! Ukentlig sjekk av veieliste sammen med daglig leder/sekr. Strategisk meget viktig plassering. Veiing for utenbygds jegere (overgang) bekostes av Dalsbygda Jaktlag.