Villrein

Foto: Arne Nyaas


Det er 23 definerte villreinområder i Sør-Norge, blant disse Forollhogna, som er landets nordligste villreinområde. 

Jaktbart areale i Forollhogna er på 1.843.181 dekar.  I tillegg til villreinjakta innen egne grenser, har Dalsbygda i alle år hatt gode overgangsordninger mot nabofeltene i området. Forollhogna har i dag en vedtatt målsetting om 1800 vinterdyr. 

Kvoten for årets Villreinjakt fastsettes av årsmøtet i Forillhogna Villreinutvalg i slutten av april. Det antas at det besluttes en kvote på bare ca 400 dyr, hvorav Dalsbygda da vi ha ca 50 dyr på kvoten. Vi gjør derfor oppmerksom allerede nå på at svært få utenbygds boende jegere kan forvente å få tildelt reinsdyrjakt hos oss i år.