Samlet for utleiefelt (i elgjaktpausa)

Jaktrapport Hare, Utleiefelt

Harejakt i elgjaktpausa (samlet rapport for hele jaktlaget):