Jaktrapport innenbygds rypejeger 2019:

Rapporten sendes etter endt jakt, SENEST innen 23. desember i jaktåret: