Jaktrapport innenbygds rypejeger:

Rapporten skal være utfylt og sendt innen 20. desember i jaktåret: