Jaktrapport innenbygds rypejeger:

Rapporten skal være utfylt og sendt innen 23. desember i jaktåret: