Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA er berammet til tirsdag 23. mars 2021 kl. 19.30 i Samfunnshuset

03.02.2021 16:16

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA er planlagt gjennomført tirsdag 23.mars, men vi gjør oppmerksom på at gjennomføring av møtet forutsetter at de generelle råd og pålegg fra helsemyndighetene tilsier at gjennomføring er forsvarlig. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til jaktlaget@dalsbygda.no innen 24.februar 2021.

Saksliste blir kunngjort ved oppslag og på jaktlagets nettsider 1 uke før møtet avholdes.

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA