Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA gjennomført med stort oppmøte

25.03.2015 14:26

24. mars 2015 kl. 19.30, Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA

Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag SA er et viktig forum. 42 stemmeberettigede møtte opp.

 

 

 

 

Ny daglig leder/sekretær i Dalsbygda Jaktlag er Roar Eckermann. Han har vært i stillingen siden 1. aug. 2014

 

Fra venstre: Tor Idar Galåen (møteleder), Vegar Lillebakken, avtroppende styreleder, Kjetil Eggen, nestleder og påtroppende leder, Geir Østgårdsgjelten, styremedlem, Kjell Erik Brynhildsvoll, styremedlem og Ivar Ryen, kasserer.

 

Valget var enstemmig. Kjetil Eggen overtar som leder etter Vegar Lillebakken. Sistnevnte hadde frasagt seg gjenvalg etter seks år i styret. Men, Vegar ble likevel overtalt til å ta fatt på ytterligere ett år i jaktlagets styre, nå som styremedlem.

 

Som takk for jobben som styreleder (og tidligere kasserer) i Dalsbygda Jaktlag, fikk Vegar en flott kniv laget av Rolf Egil Krog (Daltinn). Denne satte han stor pris på. Styret består nå av følgende personer: Kjetil Eggen, leder, Vegar Lillebakken, Ivar Ryen, Kjell Erik Brynhildsvoll, Geir Østgårdsgjelten og Ingulf Os (repr. for Såttåhaugen). Varamedlemmer til styret er: Knut Ole Brynhildsvoll, Jan Arvid Aamo, Rolf Øvrum og Steinar Ytterhaug.