Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA

13.03.2019 16:54

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA avholdes  tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.30 i Samfunnshuset.

Saksliste:

Sak 1. Konstituering av årsmøtet

Sak 2. Årsmelding 2018.

  • Styret og tillitsvalgte 2018
  • Søknad om jakt i Dalsbygda
  • Rovvilt og predatorbekjempelse
  • Rypa 2018, taksering og jaktrapporter
  • Jakt på hjort, rådyr og bever 2018
  • Elg og villreinjakta 2018

Sak 3. Regnskap 2018 og budsjett for 2019

Sak 4. Tildeling av fondsmidler 2019

Sak 5. Villrein

-Informasjon om ny bestandsplan for villreinen i Forollhogna, og endringer i grensene for tellende villreinareal i Dalsbygda.

Sak 6. Jordskiftesaken

-Info om jaktrettsavtalen mellom Såttåhaugen grunneierlag, de 19 rettighetshaverne i Såttåhaugen og Dalsbygda Jaktlag

Sak 7. Innkomne saker

Sak 8. Valg.

Sak 9. Avslutning ved leder

Vel møtt

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA

De som ønsker det kan hente årsmeldinga på Dalsbygda Handel f.o.m 22. mars.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 20. mars 2019.