Hvor står villreinen de siste dagene av jakta?

17.09.2015 23:48

Torsdag kveld var det sør-vestlig vind i fjellet, reinsdyra trakk litt uventet syd-øst og er nå spedt utover Ravaldsfjellet, Bjørnåsfjellet, Eventjønnhøa og Gjersøhøgda i Vingelen. Værmeldinga melder veldig varierende vindretninger de neste dagene, så det antas at dyra vil streife litt rundt, uten å trekke ut av det området de er i nå.