Innenbygds småviltjegere kan fra 1. oktober jakte på alle utleiefeltene

27.09.2017 18:00

Fra og med 1. oktober åpnes alle utleiefeltene for småviltjakt for innenbygds jegere. Det kan felles rype, orrfugl og storfugl, samt hare på småviltkortet.

Bag-limit/døgnkvote er 4 ryper og 1 skogsfugl, husk å rapportere jaktresultatene på websiden https://www.dalsbygdajaktlag.no/jaktrapporter/