Jakt på villrein, rådyr, bever og hare 2021

10.01.2021 17:17

Søknad om jakt på villrein, rådyr, bever og hare for høsten 2021 blir åpnet for søknader den 28. februar, med søknadsfrist den 30. mai. Søknad sendes inn via Inatur, link til søknadsskjema blir lagt ut på denne nettsiden. 

OBS: Det er i år gjort endringer på søknad om villreinjakt:

- Det legges ut 2 forskjellige søknadsskjemaer, ett for innenbygds jegere og rettighetshavere (må ha bostedsadresse i Dalsbygda, eller være medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag), og ett for utenbygds jegere (gjelder for alle jegere bosatt utenfor Dalsbygda, også de som bor i andre steder i Os Kommune men ikke er medlem i Dalsbygda Jaktlag SA/Såttåhaugen Grunneierlag)

- Det kan være 2 jegere på samme søknad, men begge må være fra samme kategori (altså innenbygs eller utenbygds). 

Trekning av villreinjakta skjer i Juni måned. Alle søm søker vil få svar på sms/e-post.