Jaktskyting med olympisk mester Tor Heiestad

04.08.2015 12:13

Os JFF arrangerer jaktskyting med olympisk mester Tor Heiestad som instruktør på skytebanen i Dalsbygda fredag 14. august kl. 18:30.

Kvelden er åpen for alle, og er gratis. Se link til det Os JFF har lagt ut på sin side:

https://www.njff.no/hedmark/osjff/Sider/Jaktskyting-med-Thor-Heiestad-i-Dalsbygda-fredag-14.-august!.aspx

Plakat i PDF: PLAKAT JAKTSKYTING MED TOR HEIESTAD 2015.pdf (288,3 kB)