Nye priser og perioder småviltjakt for utenbygds jegere

31.12.2019 16:53

Dalsbygda jaktlag har endret litt på jaktkortene for småviltjakt, gjeldende for utenbygds jegere. Det er nå samme pris for jakt med og uten hund, og de to siste jaktperiodene i den søknadspliktige jakta er utvidet fra 5 til 7 dager. Vi har også gjort jakt på storfugl tilgjengelig for utenbygds jegere, (på egne områder, de samme områdene som benyttes til harejakt). 

Rypejakt utenbygds jegere i perioden fra 10. september til 6. oktober . Søknadsfrist 28.februar    
Inndeling i 4 perioder, de første 2 på 5 dager, de siste 2 på 7 dager. Begrenset antall jegere (Ø=20, V=25, og KN=10)  
NB: Én jaktfri dag mellom hver periode. Samme pris med/uten hund.      
1. periode med/uten hund 5000 5 dager f.o.m. 10. september  
2. periode med/uten hund 4500 5 dager f.o.m. 16. september  
3. periode med/uten hund 3500 7 dager f.o.m.  22. september   
4. periode med/uten hund 3500 7 dager f.o.m. 30. september  
             
Kortsalg rypejakt for utenbygds jegere på Dalsbygda Handel, f.o.m. 7. oktober.    
1. døgn med/uten hund 400 Kan ikke bookes/bestilles, selges kun ved personlig    
Øvrige døgn med/uten hund 300 fremmøte i butikken. Det kan kjøpes kort for inntil 4     
    sammenhengende dager, begrenset antall jegere pr    
    område, styret beslutter antall pr. område før salgsstart.    
             
Harejakt  Søknadsfrist 30. mai  
(feltleie ihht kontrakt) 2 000 Pris er oppgitt pr. jeger/gevær.        
    Jakttid fra 2. til 9. oktober + fra 19. til 25.oktober
             
Storfugl   Jaktkortene selges på Dalsbygda Handel fra og med 8. september        
1. døgn med/uten hund 400 Jakttid fra 10. til 14. september og fra 1. november til 23. desember. Det kan felles 1 storfugl pr. jeger/dag. Jakten forgår kun i jaktfeltene som ellers brukes under harejakta, slik at den ikke forstyrrer rypejegerne. Jaktkortene selges kun på Dalsbygda handel.
Øvrige døgn med/uten hund 300
   
Beverjakt   Jaktkortene selges på Dalsbygda Handel         
Utenbygds 500 Kort for jakt i sesongen fra 01.10.2019  til 15.05.2020

Komplett prisliste kan lastes ned her: Priser jakt 2020.pdf