Opprusting av bua ved Åslitjønna

11.04.2018 13:57

Åslitjønnbua fikk i helgen 7-8 april en etterlengtet opprustning.  Det ble satt inn nytt kjøkken og ordnet ny veranda. Dugnadsgjengen besto av Mikkel Nygård, Petter Nygård, Vegar Lillebakken og Kristen Gjelten. 

Takk for flott innsats og resultat!