Dagskvoter og områdekvoter, Rypejakta 2019

16.08.2019 15:21

Basert på årets rypetakseringer og anerkjente forvaltningsmodeller, har styret i Dalsbygda fattet følgende vedtak om dagskvoter, områdekvoter og øvrige bestemmelser i forbindelse med årets rypejakt: 

På kort-områdene er det vedtatt en dagskvote på maksimalt 3 ryper pr. jeger pr. dag. 

Innenbygds jegere med sesongkort kan felle inntil 3 ryper pr. dag.

På utleiefeltene er det fattet følgende vedtak:

Åslia kan felle inntil 150 ryper i perioden 10. september-30. september

Mastukåsen kan felle inntil 150 ryper i perioden 10. september-30. september 

Rabblia kan felle inntil 100 ryper i perioden 10. september-30. september

Vola Syd kan felle inntil 75 ryper i perioden 10.september-30. september

Vola Nord kan felle inntil 65 ryper i perioden 10. september-30. september

Vanngrøfta Syd kan felle inntil 65 ryper i perioden 10. september-30. september

Vanngrøfta Nord kan felle inntil 65 ryper i perioden 10. september-30. september

Fra 1. oktober kan innenbygds jegere med dags/sesongkort jakte på samtlige utleiefelt. 

Fra 3. oktober kan utenbygds jegere kjøpe dagskort for jakt på Østfeltet, Vestfeltet og Kjurrudalen Nord.