Tildeling av fellingstillatelser på villrein 2019

20.06.2019 22:03

Styret i Dalsbygda Jaktlag har behandlet tildeling av fellingstillatelser på villrein høsten 2019.

Utgangspunktet for tildelingen var det samme som i 2018, med små kvoter (kun 36 dyr), mange søkere, og klare føringer fra årsmøtet om at jegere bosatt i Dalsbygda skulle prioriteres. 3 dyr (2 kalver og ei simle) gis som kompensasjon til Vingelen for overgangsavtale, det er da 33 dyr som fordeles på søkerne. 

Følgende jegere har fått tildelt fellingstillatelse: 

Navn jeger 1: Type dyr: Navn jeger 2:
André Fredheim Kalv Rune Fredheim
Vingelen Kalv  
Bjørn Grue Kalv Milla Osa
Dalsbygda skole v. Geir Moseng Kalv Mari Kvernbekkeng
Einar Kokvoll Kalv Mali Kokvoll
Hans Peder Langbekkhei Kalv Aina Eggen
Henrik Rønningen Kalv Jon Gunnar Rønningen
Oliver Lillebakken Kalv Erik Lillebakken
Jan Morten Akeren Kalv Lars Kristian Akeren 
Vingelen Kalv  
Marius Tuveng Kalv Jon Egil Bakken
Ola Lillebakken Kalv Vegar Lillebakken
Per Inge Osgjelten Kalv Sondre Osgjelten
Per Olof Holmberg Kalv Øyvind Larsen
Petter Nygård Kalv  
Rune Gjelten Kalv Kristen Gjelten
Simen Krog Kalv Ola Krog
Svein Vangsgjelten Kalv  
Tone Holte Kalv Harald Enge
Tor Ronny Haugsgjelten Kalv  
Torjus Østgård Kalv  
Ulf Tuveng Kalv Andreas G Tuveng
Anniken Moseng Ryen Liten Bukk Kennie Moseng Ryen
Erik Johnsen  Liten bukk Sjur Åsgård
Kjell Magne Ryen Liten bukk Sandra Ryen
Oddbjørn Meli Liten bukk Per Arne Mikkelsen
Steinar Meli Liten bukk Halstein Meli
Svein Svee Simle Roar Fjeld
Vingelen Simle  
Atle Berg Simle Øyvind Berg
Jørn Gisle Dalbakk Simle Terje Dalbakk
Martin Tamnes Krog  Simle Stein Inge Ryen
Per Martin Rønningen Simle Håvar Garli
Kjell Gunnar Lund Stor Bukk Peter Christian Lund
Roar Eckermann Stor Bukk  
Kai Ove Berntsen Stor Bukk Amund Langøien 
Vidar Ytterhaug Venteliste 1 Michael Skjold
Øyvind Larsen Venteliste 2  
Anja Helene Rodum Venteliste 3  
Elisabeth Wikan Heidtmann Venteliste 4 Egil Wikan
Vebjørn Vangskåsen Venteliste 5 Trond Vangskåsen
Inge Os Reserve for Såttåhaugen Kristoffer Børke