Tildeling av fellingstillatelser på villrein

19.06.2018 17:59

Årets kvote for felling av villrein i Forollhogna er på bare 300 dyr.

Av dette har Dalsbygda 35 dyr. Styret har tildelt fellingstillatelsene blandt søkerne ihht vedlagte liste, 2 dyr er ikke fordelt da disse er reservert som kompensasjon for eventuelle overgangsavtaler med naboterrengene. Alle jegerne er varslet om tildelingen og har bekreftet sine plasser.

Alle tildelinger 2018_for web og mail.xlsx