Tildeling av fellingstillatelser Villrein 2020

03.06.2020 13:32

Styret i Dalsbygda jaktlag har foretatt tildeling av fellingstillatelser til årets villreinjakt. 

Vi mottok i år 104 søknader, og hadde 44 fellingstillatelser. I henhold til årsmøtets beslutning, er innenbygds jegere og rettighetshavere prioritert, og kun 2 fellingstillatelser på storbukk er tildelt utenbygds jegere. 

 

Kategori

Navn jeger 1:

Navn jeger 2:

Tildelt dyr

INNENBYGDS Roar Fjeld Svein Svee Simle
INNENBYGDS Bjørn Brynhildsvoll Jan Arvid Aamo Simle
INNENBYGDS Annar Ryen Harald Enge Storbukk
INNENBYGDS Trond Vangskåsen Jon Egil Bakken Kalv
INNENBYGDS Kjetil Eggen Håkon Lutdal Simle
INNENBYGDS Martin Tamnes Krog    Simle
INNENBYGDS Kai Ove Berntsen Amund Langøien  Simle
INNENBYGDS Per Inge Osgjelten Sondre Osgjelten Liten bukk
INNENBYGDS Halstein Meli   Liten bukk
INNENBYGDS Stig Østgård Martin Aarseth Kalv
INNENBYGDS Arild Johaug Lars Bjørge Thorsen Kalv
INNENBYGDS Anniken Moseng Ryen Kennie Ryen Storbukk
INNENBYGDS Dalsbygda skole v/Geir Moseng Mari Kvernbekkeng Kalv
INNENBYGDS Anders Tingstad    Simle
INNENBYGDS Kjell Magne Ryen   Liten bukk
INNENBYGDS Marius Tuveng Steinar Ytterhaug Kalv
INNENBYGDS Nils Helge Myre Tor Ronny Haugsgjelten Kalv
INNENBYGDS Torjus Østgård   Kalv
INNENBYGDS Nina Veslum Simen Krog Kalv
INNENBYGDS Tomas Østgårdstrøen    Kalv
INNENBYGDS Rune Fredheim André Fredheim Kalv
INNENBYGDS Andreas G. Tuveng Ulf Tuveng Kalv
INNENBYGDS Ivar Ryen Mona Østgårdstrøen Kalv
INNENBYGDS Kjell Dybvig    Kalv
INNENBYGDS Knut Ole Brynhildsvoll Tore Kanestrøm Storbukk
INNENBYGDS Ola Lillebakken Vegar Lillebakken Liten bukk
INNENBYGDS Per Galåen Marthe Hokland Kalv
INNENBYGDS Øyvind Larsen Per Olof Holmberg Kalv
INNENBYGDS Petter Nygård   Kalv
INNENBYGDS Stig Ole Henningsmo  Anne Cathrin Johnsen  Kalv
INNENBYGDS Øyvind Berg Atle Berg Simle
INNENBYGDS Henrik Rønningen    Kalv
INNENBYGDS Per Martin Rønningen Håvard Garli Kalv
INNENBYGDS Øystein Solem Kay Johanne Aamo  Kalv
INNENBYGDS Kjell Gunnar Lund Peter Christian Lund Kalv
OS Anja Langbekkhei Aina Eggen  Kalv
OS Jørgen Langbekkhei  Åse Karin Langbekkhei  Liten bukk
OS Oddbjørn Meli Knut Simensen Kalv
OS Kjell Jarle Meli   Liten bukk
OS Odd Einar Westum Per Arne Mikkelsen Kalv
UTENBYGDS Geir Aanderbakk   Storbukk
UTENBYGDS Jarle Engen   Storbukk
Overgangskompensasjon KVIKNE FO-1 KVIKNE Kristin Lund Austvik Kalv
Overgangskompensasjon KVIKNE FO-1 KVIKNE Kristin Lund Austvik Kalv
Venteliste 1 Rune Gjelten Kristen Gjelten Kalv/Simle
Venteliste 2 Elisabeth  Wikan Heidtmann Egil Wikan Kalv/Simle
Venteliste 3 Bjørn Grue   Kalv/Simle
Venteliste 4 Vebjørn Vangskåsen Ståle Vangskåsen Liten bukk
Venteliste 5 Leif Kokvoll Helge Kokvoll Liten bukk
Venteliste 6 Jørstein Nygård Kjell Erik Nygård Liten bukk
Venteliste 7 Torje Farsjø Anja Helene Sund Rodum Kalv/Simle
Venteliste 8 Vegard Aasen   Kalv/Simle
Venteliste 9 Arne Myran   Storbukk
Venteliste 10 Roar Eckermann   Liten bukk