Trekning av Villreinjakta 2016

10.06.2016 19:15

Styret i Dalsbygda Jaktlag tildelte på sitt styremøte tirsdag 7. juni fellingstillatelser på villrein 2016.

Jaktlaget har i år 86 fellingstillatelser for utdeling, det var 135 søkere på disse. Samtlige søkere vil bli tilskrevet så raskt som mulig.

Her er tildelingen:

Navn Jeger: Adresse: Tildelt dyr: Navn jeger 2:
Annar Ryen Langegga 39. 2550 Os i Østerdalen  Kalv  
Anne Cathrin Johnsen Sandmoen 12, 2552 Dalsbygda Kalv Odd Einar Johnsen
Arild Johaug Hølgjelen 2, Dalsbygda, 2550 Os i Østerdalen Kalv  
Bengt-Göran Sjödin Hälleborgsvägen 10 Kalv  
Dalsbygda Skole ved Sissel Eggen Kalv  
Eirik Horten Rørosveien 3726, 2550 Os i Ø Kalv Gjermund Horten
Erlend Lyster Ryen 2552 Dalsbygda Kalv Geir Helge Ryen
Geir Østgårdsgjelten Øvre dalsbygdvei 444,2550 os i Østerdalen Kalv  
Håvard Østgård Øvre Dalsbygdveien 482 Kalv Torjus Østgård
Ida Holm Sandmoen 13 2552 Dalsbygda Kalv Stein Holm
Ingebjørg Midtaune Almannveien 48, 2550 Os i Østerdalen Kalv  
Ivar Waag Belsaas Brattåsrya Kalv  
Jon Gunnar Rønningen Vangrøftveien 37, 2552 DALSBYGDA Kalv  
Jørn Ove Sæthern Østaåt 13 Kalv Mathilde Sæthern
Kjell Horten Almannveien 83, 2550 Os i Østerdalen Kalv Magne Hafstad
Kjell Jarle Meli Kopparleden 9936 Kalv  
Kristen Gjelten Vangrøftveien 111 Kalv  
Martin Berg Tuveng Dalsbygda  Kalv Anja Helene Sund Rodum
Ola Krog Øvre Dalsbygdveien 734 Kalv  
Peder Aamo Vangrøftveien 463 Kalv Tor Idar Galåen
Per Erik Husøy Mosengveien 269, 2552 Dalsbygda Kalv Kristian Husøy
Per Olof Holmberg Brattåsveien 51,2552 Dalsbygda Kalv  
Per Ousten Hølgjelen 40 Kalv Ola Ousten
Petter Nygård Brattåsveien 58 2552 Dalsbygda Kalv  
Rune Gjelten Brattåsveien 14.   2552 Dalsbygda. Kalv  
Skytterlagene i Os Premie til trippelstevnet Kalv  
Stein Inge Ryen Vangrøftveien 5 Kalv Svein Langøyen
Steinar Meli 2550 Os Kalv  
Stig Ole Henningsmo 2552 Dalsbygda Kalv  
Svein Vangsgjelten 2552 Dalsbygda Kalv  
Tone Holte Vangrøftveien 3, 2552 Dalsbygda Kalv  
Torvall Johaug Hølgjelen, 2552 Dalsbygda Kalv  
Vilde Østgård Øvre Dalsbygdveien 482, 2550 Os i Ø Kalv  
Åsmund Rise Haukø Brattåsveien 50 Kalv  
Knut O Bredholt Verjåbakken 5 Kalv  
Agnar Holm Tunringen 28, 2016 Frogner Simle  
Anita Horten Øvre Dalsbygdveien 51 Simle Jon Horten
Arne Holmelid 6980 Askvoll Simle Magne Strømmen
Atle Berg Vangrøftveien 323 Simle Øyvind Berg
Bjørn Totland Skjalgsgate 11, 4044 Hafrsfjord Simle  
Einar Kokvoll Rørosveien 3665 Simle Oddbjørn Meli
Elisabeth Wikan Heidtmann Oslia 70, 2550 Os i Østerdalen Simle Egil Wikan
Endre A. Stakkerud Norumvgen 23, 1923 SØRUM Simle Even A. Stakkerud
Gunn Frilund Udbyes gate 8 7030 Trondheim Simle Christer Wærdahl
Jan Morten Akeren Midtre Dalsbygdvei 432 Simle  
Kjell Dybvig Nesvegen  883 Simle  
Kjetil Eggen Midtre Dalsbygdveien 645, 2550 Os i Ø. Simle  
Sverre Moltu Grimstadgata 28 0464 Oslo Simle Øyvind Breen
Martin Tamnes Krog 2552 Dalsbygda Simle  
Rune Fredheim Løvfloveien 182 2552 Dalsbygda Simle  
Sondre Osgjelten Almannveien 35, 2550 Os i Østerdalen Simle Per Inge Osgjelten
Stig Østgård Mosengveien 77 Simle  
Ståle Vangskåsen rådyrstien 6 2550 Simle Vebjørn Vangskåsen
Terje Andresen Bruksveien 18 1390 Vollen Simle Svein Kaldestad Andresen
Tomas Østgårdstrøen Sætersjøveien 23 Simle Stein Sem-Jacobsen
Tore Jensås Nedre Møllenberg Gate 83 7068 Trondheim Simle  
Vegard Aasen Buegata 2, 2003 Lillestrøm  Simle Simen Lensnes
Vigdis Øvergård Allmannaveien 77 Simle Terje T. Øvergård
Øyvind Larsen Riisalleen 17b 2007 Kjeller Simle  
Roar Fjeld Solliveien 68 Simle  
Øystein Andresen Staudeveien 21, 0875 Oslo Liten Bukk Håkon Andresen
Knut Arnkværn. Solevegen 91, 2322 Ridabu. Liten Bukk  
Jørstein Nygård Osheimveien 3 Liten Bukk Kjell Erik Nygård
Andreas Bjermeland Bryggerigata 5A, 2609 Lillehammer Liten Bukk Pål Olav Bjermeland
Arne Myran Gubbstenveien 17,7374 RØROS Liten Bukk Per Arne Myran
Audun Grønvold Dagaliveien 18f. 0776 OSLO Liten Bukk Pål Arnkværn
Børge Engen Andersen Saudagata 45, 5522 Haugesund Liten Bukk Stein Andersen
Dalbusjøeiendommen v Kaia Eggen Liten Bukk  
Geir Aanderbakk Hovinveien 11A, 0576 Oslo Liten Bukk  
Hallgeir Gravråk Verkensbakkein 59 Liten Bukk Harald Enge
Helge Kokvoll 2550 Os i Ø Liten Bukk  
Ingulf Os Almannveien 71, 2550 Os i Østerdalen Liten Bukk Morten Risvik
Kjell Erik Brynhildsvoll Vangrøftdalsveien 252 2550 Os i Østerdalen Liten Bukk  
Kjell Gunnar Lund Meåsvegen 264 - 7320 Fannrem Liten Bukk  
Kjell Magne Ryen Vangrøftdalsveien 208, 2552 Dalsbygda Liten Bukk  
Mary Anne Bakos Gjetarveien 12, 2550 Os i Ø Liten Bukk Markus Kokvoll
Per Arne Mikkelsen 2550 Os i Ø Liten Bukk  
Per Martin Rønningen 2552 Dalsbygda Liten Bukk  
Rikard Aasen Veslegjelley 41, 2015 Leirsund  Liten Bukk Sondre Borgvang 
Roar Eckermann Stormyrveien 123 Liten Bukk  
Robert Engan Øvre Dalsbygdvei 605 Liten Bukk  
Vidar Ytterhaug Gamle leirvegen 99, 7038 Trondheim Liten Bukk Michael Skjold
Andreas F. Bruaset Venås. 6386 Måndalen Storbukk Marit Helen F. Bruaset
Jan Robert Sveen Kjenneveien 1 Storbukk Jeanette Sveen
Vegar Lillebakken Mosengveien 487 2552 Dalsbygda Storbukk Erik Lillebakken
Vingelen Sameie Lovet bort for kr. 28.000 Storbukk  
Trond Vangskåsen 2550 Os i Ø Reserve 1  
Knut Simensen Korbakken 72 Os  Reserve 2  
Amund Langøien 2550 Os i Ø  Reserve 3  
Henning Høistad Håkonsbakken 2  2550 Os I Østerdalen Reserve 4 Lars Hansson
Jan Håvard Ryen Grilstadfjæra 74, 7053 Ranheim Reserve 5  
Karen Elisabeth Johaug 2550 Os i Ø Reserve 6 Even Aasheim
Leif Jordet Thomasgard Reserve 7  
Øystein Langøien  Almannveien 29 2550 Os i Østerdalen  Reserve 8  
Bjørn Olav Ness Nøra Reserve 9 Katrine Ness
Anders Nedre-Flo Frydenbølien 21, 5056 Bergen Reserve 10