Utvidet overgangsavtale med Kvikne (FO-1)

16.09.2016 19:45

Alle reinsdyrjegere med kort utskrevet av Dalsbygda Jaktlag kan fritt inn på FO-1 sine områder, dette gjelder ut jakta, dvs til og med 24. september.

Betingelsene er som i den ordinære overgangsavtalen med FO-1, som alle har fått utlevert. STOR takk til Kvikne (FO-1).