Nyheter

22.02.2021 17:28

Jakt på villrein, rådyr, hjort og bever 2021

Du kan fra 28.februar søke om jakt på Villrein, Rådyrbukk, ordinær rådyrjakt, Hjortejakt og Beverjakt.  Søknadsfrist er 30.mai, med unntak av bever som behandles fortløpende. Trykk på linkene nedenfor for å søke:     Villreinjakt for innenbygds jegere og...
Les mer
03.02.2021 16:33

Problemer med Nettsiden

Vi har i lengre tid vært plaget med driftsproblemer på nettsiden. Utfordringene består i at skjemaene for "kontakt oss", "søknad om jakt" og "jaktrapport" er utsatt for hacking, noe som medfører at deres henvendelser til oss ikke alltid kommer frem, og at vår mailbox fylles opp med falske...
Les mer
03.02.2021 16:16

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA er berammet til tirsdag 23. mars 2021 kl. 19.30 i Samfunnshuset

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA er planlagt gjennomført tirsdag 23.mars, men vi gjør oppmerksom på at gjennomføring av møtet forutsetter at de generelle råd og pålegg fra helsemyndighetene tilsier at gjennomføring er forsvarlig.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til...
Les mer
10.01.2021 17:17

Jakt på villrein, rådyr, hjort og bever 2021

Søknad om jakt på villrein, rådyr, hjort og bever for høsten 2021 blir åpnet for søknader den 28. februar, med søknadsfrist den 30. mai. Søknad sendes inn via Inatur, link til søknadsskjema blir lagt ut på denne nettsiden.  OBS: Det er i år gjort endringer på søknad om villreinjakt: - Det...
Les mer
10.01.2021 17:07

Rypejakt høsten 2021, åpnet for søknader!

Utenbygds jegere kan nå søke om rypejakt høsten 2021. Det er 4 søknadspliktige perioder a 5 dager, med 1 jaktfri dag mellom hver periode. Det er ingen forskjell i pris eller prioritet for jegere med og uten hund, men husk at 1 jeger bare kan slippe 1 hund av gangen.  Alle må søke via Inatur...
Les mer
02.01.2021 23:46

Utlysning av jakt 2021

Utlysning av all jakt i 2021 vil bli kunngjort på nettsiden den 10. januar. Det er ikke mulig å søke om jakt før denne datoen. Årsaken til at det ikke åpnes for søknader tidligere, er koordinering med Inatur som også i år vil være vår samarbeidspartner for håndtering av søknader, betaling,...
Les mer
02.01.2021 15:56

Vinterjakt på rype

Dalsbygda har også i år svært god bestand av rype, og tilbyr derfor både innenbygds og utenbygds jegere vinterjakt på rype i Januar og Februar 2021.  Dette er en unik mulighet til å få trene jakthundene, samtidig som vinterjakt på rype kan være både spennende og krevende. Vi gjør...
Les mer
10.12.2020 11:47

Utdeling av midler 2020

Dalsbygda Jaktlag har i 2020 hatt et godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda.   Tiltak som det kan gis støtte til. Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller...
Les mer
25.09.2020 18:19

Oppsummering etter Råbukkjakta

Det har i perioden fra 10.august til 24.september blitt felt 8 rådyrbukker i Dalsbygda.  Det er da 22 dyr igjen å jakte på for de som har jaktkort til den ordinære rådyrjakta mellom 25.september og 23.desember.  Husk at det er eget jaktkort for å kunne jakte rådyr etter 24.september,...
Les mer
25.09.2020 17:55

Oppsummering etter villreinjakta 2020

Villreinjakta er over for i år. Nok en gang har jakta vært preget av uheldige værforhold for våre jegere. Det har overhodet ikke vært vind ifra øst under jakta, noe som har medført at reinsdyra for det meste har holdt seg på vestsiden av Ya, langt utenfor vår del av villreinområdet. Likevel har...
Les mer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>