Nyheter

03.04.2020 18:32

Årsmøtet utsettes nok en gang, nå på ubestemt tid

Grunnet stor usikkerhet knyttet til pålagte og anbefalte smittevern-tiltak i forbindelse med Korona-utbruddet, varsles det om at styret har besluttet å utsette årsmøtet i Dalsbygda på ubestemt tid. Så snart det blir fastsatt nytt tidspunkt for årsmøtet vil dette varsles ved oppslag og på...
Les mer
20.03.2020 07:45

Beverjakt 2020

Dalsbygda Jaktlag har nå mottatt informasjon fra Os Kommune vedrørende årets beverjakt. Kvoten blir som den har vært de siste årene på 6 dyr. Vi åpner for fritt kortsalg, og vil stoppe jakta dersom kvoten blir fylt. Som tidligere år så oppfordrer vi jegerne til å ikke felle drektige hunner (les...
Les mer
10.03.2020 18:47

Villreinjakta 2020

Det er nå åpent for å søke om villreinjakt i Dalsbygda høsten 2020. Kvoten for årets villreinjakt er ikke fastsatt, dette vil bli gjort på årsmøtet i Forollhogna Villreinutvalg i slutten av april. Utifra bestandsregistreringer og målene i driftsplanen for Forollhogna Villreinutvalg, antas det at...
Les mer
08.01.2020 15:56

Vinterjakt på rype

Dalsbygda har også i år svært god bestand av rype, og tilbyr derfor både innenbygds og utenbygds jegere vinterjakt på rype i Januar og Februar 2020.  Dette er en unik mulighet til å få trene jakthundene, samtidig som vinterjakt på rype kan være både spennende og krevende. Vi gjør...
Les mer
31.12.2019 16:53

Nye priser og perioder småviltjakt for utenbygds jegere

Dalsbygda jaktlag har endret litt på jaktkortene for småviltjakt, gjeldende for utenbygds jegere. Det er nå samme pris for jakt med og uten hund, og de to siste jaktperiodene i den søknadspliktige jakta er utvidet fra 5 til 7 dager. Vi har også gjort jakt på storfugl tilgjengelig for utenbygds...
Les mer
31.12.2019 16:16

Utlysning jakt 2020

Dalsbygda Jaktlag SA lyser med dette ut jakt hos oss for jaktåret 2020. Elgjakt i Øvre Vanngrøftdal og rypejakt i Såttåhaugen omfattes ikke av denne utlysningen. Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder. De første 2 er på 5 dager, de neste 2 er på 7 dager, alle perioder med en jaktfri...
Les mer
10.12.2019 20:00

Utdeling av midler 2019

Dalsbygda Jaktlag har i 2019 hatt et godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda.   Tiltak som det kan gis støtte til. Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller...
Les mer
09.09.2019 13:56

Harepest

Det har i høst vært endel omtale av harepest, og det er påvist harepest mange steder i landet. I Os kommune er det ikke påvist smitte eller sykdomsutbrudd, men vi har fått noen bekymrede henvendelser om observasjoner av enkelte døde harer. Vi har i dag sjekket med kommunelegen i Os, og han...
Les mer
09.09.2019 13:42

Prøveordning med skogsfugljakt for utenbygds jegere

Dalsbygda har i mange år fredet all skogsfugl for jakt, men de siste årene har vi opplevd jevnt økende bestand av både orrfugn og storfugl. Derfor har innenbygds jegere kunnet felle skogsfugl på sitt småviltkort, uten at det er rapportert om spesielt stort jaktutbytte.  I høst vil vi gjennom...
Les mer
09.09.2019 13:31

Vedrørende sykdomsutbrudd hos hunder

Flere veterinærer har de siste ukene fått inn hunder med alvorlig diaré. Årsaken til sykdomstilfellene er ikke kjent. Totalt har Mattilsynet mottatt informasjon om sykdomstilfeller med lignende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag,...
Les mer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>