Nyheter

02.06.2020 23:53

Dato for årsmøtet er fastsatt

Fra 1.Juni er det tillatt å samle inntil 50 personer ihht smittevernforskriftene, så styret har besluttet at vi skal avholde årsmøtet for Dalsbygda Jaktlag den 22.juni klokken 19.30 på Dalsbygda Samfunnshus. Saksliste og årsmelding tilgjengeliggjøres innen kort tid. 
Les mer
02.06.2020 23:51

Info om krav til treningsskudd og skyteprøve i 2020

Hei alle som skal jakte med rifle i 2020! Dere har sikkert fått med dere at fjorårets skyteprøve og treningsskudd overføres til å gjelde også i år (statens krav på 30 treningsskudd pluss 5 oppskytingsskudd).  Her kan dere lese...
Les mer
26.04.2020 22:08

Høring av ny byggeskikkveileder

Nasjonalparkstyret ønsker innspill til ny byggeskikksveileder. Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er på høring.  Frist for innspill og kommentarer er satt til 1.juni 2020. Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna med hovedfokus på bygninger...
Les mer
03.04.2020 18:32

Årsmøtet utsettes nok en gang, nå på ubestemt tid

Grunnet stor usikkerhet knyttet til pålagte og anbefalte smittevern-tiltak i forbindelse med Korona-utbruddet, varsles det om at styret har besluttet å utsette årsmøtet i Dalsbygda på ubestemt tid. Så snart det blir fastsatt nytt tidspunkt for årsmøtet vil dette varsles ved oppslag og på...
Les mer
20.03.2020 07:45

Beverjakt 2020

Dalsbygda Jaktlag har nå mottatt informasjon fra Os Kommune vedrørende årets beverjakt. Kvoten blir som den har vært de siste årene på 6 dyr. Vi åpner for fritt kortsalg, og vil stoppe jakta dersom kvoten blir fylt. Som tidligere år så oppfordrer vi jegerne til å ikke felle drektige hunner (les...
Les mer
10.03.2020 18:47

Villreinjakta 2020

Det er nå åpent for å søke om villreinjakt i Dalsbygda høsten 2020. Kvoten for årets villreinjakt er ikke fastsatt, dette vil bli gjort på årsmøtet i Forollhogna Villreinutvalg i slutten av april. Utifra bestandsregistreringer og målene i driftsplanen for Forollhogna Villreinutvalg, antas det at...
Les mer
08.01.2020 15:56

Vinterjakt på rype

Dalsbygda har også i år svært god bestand av rype, og tilbyr derfor både innenbygds og utenbygds jegere vinterjakt på rype i Januar og Februar 2020.  Dette er en unik mulighet til å få trene jakthundene, samtidig som vinterjakt på rype kan være både spennende og krevende. Vi gjør...
Les mer
31.12.2019 16:53

Nye priser og perioder småviltjakt for utenbygds jegere

Dalsbygda jaktlag har endret litt på jaktkortene for småviltjakt, gjeldende for utenbygds jegere. Det er nå samme pris for jakt med og uten hund, og de to siste jaktperiodene i den søknadspliktige jakta er utvidet fra 5 til 7 dager. Vi har også gjort jakt på storfugl tilgjengelig for utenbygds...
Les mer
31.12.2019 16:16

Utlysning jakt 2020

Dalsbygda Jaktlag SA lyser med dette ut jakt hos oss for jaktåret 2020. Elgjakt i Øvre Vanngrøftdal og rypejakt i Såttåhaugen omfattes ikke av denne utlysningen. Rypejakta for utenbygds jegere er inndelt i 4 perioder. De første 2 er på 5 dager, de neste 2 er på 7 dager, alle perioder med en jaktfri...
Les mer
10.12.2019 20:00

Utdeling av midler 2019

Dalsbygda Jaktlag har i 2019 hatt et godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda.   Tiltak som det kan gis støtte til. Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller...
Les mer
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>