Nyheter

08.09.2020 07:15

Salg av jaktkort på rype/storfugl høsten 2020

Innenbygds jegere og rettighetshavere kan fra i dag kjøpe dags/sesongkort for småvilt på Dalsbygda Handel. Kortet gjelder alt småvilt, dvs rype, storfugl og hare. Dagskvoten er 3 ryper og 1 storfugl, ingen kvote på hare. Fra 1. oktober kan kortet også benyttes på utleiefeltene (Mastukåsen, Åslia,...
Les mer
18.08.2020 22:44

Årets rypetaksering er gjennomført!

I perioden fra 10.august til 16.august ble tilsammen 45.000 daa av rypeterrengene i Dalsbygda taksert. Vi var på forhånd usikre på hvordan den lange vinteren og den kalde sommeren hadde påvirket både stamfuglbestanden og kyllingproduksjonen. Resultatene viser at stamfuglbestanden (antallet voksne...
Les mer
11.08.2020 10:30

Utdeling av jaktkort Villrein

Utdeling av jaktkort til jegere bosatt i Dalsbygda/Os: Dalsbygda Samfunnshus tirsdag 18. august kl. 19.30 Krav om dokumentasjon på bestått skyteprøve i 2019 eller 2020, samt betalt jegeravgift. NB: Møteplikt for alle lokale jegere (fra Dalsbygda og Os).   Utdeling av jaktkort til øvrige...
Les mer
16.06.2020 11:35

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA MANDAG 22 Juni, kl 19.30 i Dalsbygda Samfunnshus

Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet Sak 2. Årsmelding 2019. Styret og tillitsvalgte 2019 Søknad om jakt i Dalsbygda Rovvilt og predatorbekjempelse Rypa 2019, taksering og jaktrapporter Jakt på hjort, rådyr og bever 2019 Elg og villreinjakta 2019 Sak 3. Regnskap 2019 og budsjett for...
Les mer
03.06.2020 13:32

Tildeling av fellingstillatelser Villrein 2020

Styret i Dalsbygda jaktlag har foretatt tildeling av fellingstillatelser til årets villreinjakt.  Vi mottok i år 104 søknader, og hadde 44 fellingstillatelser. I henhold til årsmøtets beslutning, er innenbygds jegere og rettighetshavere prioritert, og kun 2 fellingstillatelser på storbukk er...
Les mer
02.06.2020 23:53

Dato for årsmøtet er fastsatt

Fra 1.Juni er det tillatt å samle inntil 50 personer ihht smittevernforskriftene, så styret har besluttet at vi skal avholde årsmøtet for Dalsbygda Jaktlag den 22.juni klokken 19.30 på Dalsbygda Samfunnshus. Saksliste og årsmelding tilgjengeliggjøres innen kort tid. 
Les mer
02.06.2020 23:51

Info om krav til treningsskudd og skyteprøve i 2020

Hei alle som skal jakte med rifle i 2020! Dere har sikkert fått med dere at fjorårets skyteprøve og treningsskudd overføres til å gjelde også i år (statens krav på 30 treningsskudd pluss 5 oppskytingsskudd).  Her kan dere lese...
Les mer
26.04.2020 22:08

Høring av ny byggeskikkveileder

Nasjonalparkstyret ønsker innspill til ny byggeskikksveileder. Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er på høring.  Frist for innspill og kommentarer er satt til 1.juni 2020. Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna med hovedfokus på bygninger...
Les mer
03.04.2020 18:32

Årsmøtet utsettes nok en gang, nå på ubestemt tid

Grunnet stor usikkerhet knyttet til pålagte og anbefalte smittevern-tiltak i forbindelse med Korona-utbruddet, varsles det om at styret har besluttet å utsette årsmøtet i Dalsbygda på ubestemt tid. Så snart det blir fastsatt nytt tidspunkt for årsmøtet vil dette varsles ved oppslag og på...
Les mer
20.03.2020 07:45

Beverjakt 2020

Dalsbygda Jaktlag har nå mottatt informasjon fra Os Kommune vedrørende årets beverjakt. Kvoten blir som den har vært de siste årene på 6 dyr. Vi åpner for fritt kortsalg, og vil stoppe jakta dersom kvoten blir fylt. Som tidligere år så oppfordrer vi jegerne til å ikke felle drektige hunner (les...
Les mer
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>