Nyheter

18.02.2015 12:18

Nytt uthus ved Håkkårabbua

Dalsbygda Jaktlag har fått innvilget søknad om bygging av nytt uthus med toalett og vedskjul ved Håkkårabbua. Uthuset skal bygges i elementer nede i bygda i løpet av de neste ukene og transporetres til Håkkårabben med snøscooter i påsketider. Vi trenger hjelp for å få bygget ferdig i tide, og ber...
Les mer
10.02.2015 15:47

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag avholdes 24. mars 2015

Årsmøtet avholdes på Dalsbygda Samfunnshus den 24. mars 2015 klokken 19.30. Saker som ønskes behandlet må være innsendt på mail til jaktlaget@dalsbygda.no evt pr. brev mottatt av styremedlem eller daglig leder i Dalsbygda Jaktlag innen mandag 2. mars. Fullstendig utlysning med saksliste legges ut...
Les mer
21.01.2015 15:58

Utlysning av jakt 2015

All jakt i Dalsbyda Jaktlags forvaltningsområde er nå lyst ut og åpnet for søknad. Alle søknader skal i år leveres ved å fylle ut skjema på våre websider, dette for å sikre at søkere har tilstrekkelig informasjon, hindre skrivefeil, sikre jaktlaget tilstrekkelig informasjon om søkeren, og for å...
Les mer
14.01.2015 14:26

Utlysning Rypejakt 2015

Dalsbygda Jaktlag har gleden av å lyse ut rypejakta 2015! Alle søknader skal i år sendes inn via våre WEB-sider www.dalsbygdajaktlag.no Søknadsfrist for rypejakt (utenbygds jegere) er 28. februar, innenbygds småviltjegere trenger ikke søke, men kan kjøpe jaktkort på jaktlagskontoret ihht...
Les mer
17.12.2014 17:29

Jaktrapport 2014

Jaktåret 2014 nærmer seg slutten, og vi minner om at alle som har løst jaktkort hos Dalsbygda Jaktlag skal rapportere jaktresultatet uansett om du har jaktet eller ei, om du har jaktet men ikke har felt vilt, eller om du har hatt suksess i skog og fjell. Bruk rapportmulighetene på websiden, eller...
Les mer
14.12.2014 14:07

Søknad om midler 2014

Styret i Dalsbygda Jaktlag minner om søknadsfristen for tildeling av driftsmidler, fondsmidler og midler fra næringsfond i 2014 (gjelder lag, foreninger og andre med tilknytning til Dalsbygda). Søknaden må sendes innen 31.12.2014 til: Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 DALSBYGDA. Last ned...
Les mer
03.12.2014 14:25

Vinterjakt på småvilt

Styret i Dalsbygda Jaktlag har besluttet å tilby innenbygds jegere vinterjakt på småvilt (rype og hare). Det er godt med småvilt i seterdalene og fjellet i år, så styret finner grunnlag for å tilby de ivrigste jegerne muligheten til noen fine vinterdager med ski og børse. Jaktperioden er fastsatt...
Les mer
26.10.2014 20:57

Ny nettside

Dalsbygda Jaktlag legger nå ut ei ny og mer "tjenlig" nettside. Styret og daglig leder/sekr. får nå i oppgave å "sjekke" nettsida, og evntuelt komme med forslag til forbedringer/endringer. Lykke til!
Les mer
04.12.2013 20:36

Spørsmål og forslag

Ønsker du å stille oss spørsmål angående informasjonen på denne nettsiden eller om våre tjenester? Er det noe informasjon som mangler? Vær vennlig å ta kontakt. Dalsbygda Jaktlag setter pris på dine tilbakemeldinger, og ved å gi oss feedback hjelper du oss med å gjøre en best mulig jobb, som tjener...
Les mer
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14