Nyheter

16.08.2019 13:57

Resultater fra Rypetakseringen i Dalsbygda høsten 2019

Årets rypetaksering ble gjennomført i perioden 6-14. august. Årsaken til at det ble brukt såpass mange dager på takseringen i år, var til dels uheldige værforhold med mye regn enkelte dager, og relativt mange omlagte kull. Denne kombinasjonen kan fort medføre tap av kyllinger dersom man ikke er...
Les mer
20.06.2019 22:03

Tildeling av fellingstillatelser på villrein 2019

Styret i Dalsbygda Jaktlag har behandlet tildeling av fellingstillatelser på villrein høsten 2019. Utgangspunktet for tildelingen var det samme som i 2018, med små kvoter (kun 36 dyr), mange søkere, og klare føringer fra årsmøtet om at jegere bosatt i Dalsbygda skulle prioriteres. 3 dyr (2 kalver...
Les mer
04.06.2019 16:16

Søknadsfrist for jakt i Dalsbygda 2019 er nå passert!

Søknadsfristen for rypejakt var den 28. februar, og for all annen jakt var fristen den 30. mai. Søknader som mottas etter disse fristene vil ikke bli behandlet. Alle som søker jakt i Dalsbygda får svar på sine søknader pr. e-post når styret har behandlet søknadene. Rypejegerne har fått...
Les mer
23.04.2019 14:07

Beverjakt

Beveren er nå på sitt mest aktive, de lange, lyse kveldene og tidlig soloppgang bør kunne lokke beverjegerne ut på post! Vi har en kvote på 6 bevere i 2019, jakttiden er til og med 15. mai, så alle som vil prøve denne spennende jaktformen må ta kontakt innen kort tid, eller sende inn skjemaet...
Les mer
23.04.2019 14:03

Tildeling av rypejakt for utenbygds jegere 2019

Styret har gjennomført trekningen av årets rypejakt. Melding om tildeling vil bli sendt samtligere søkere i månedsskiftet april/mai.
Les mer
20.03.2019 21:24

Årsmeldingen kan nå hentes på Dalsbygda Handel

Årsmeldingen for Dalsbygda Jaktlag er nå klar, og kan hentes ut på Dalsbygda Handel. OBS: Kun medlemmer i jaktlaget kan hente ut årsmeldinga, det må kvitteres på medlemmsliste som ligger i butikken for å få den utlevert. Årsmeldinga kan også hentes ut på jaktlagskontoret tirsdag 26. mars på dagtid,...
Les mer
13.03.2019 16:54

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA avholdes  tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.30 i Samfunnshuset. Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet Sak 2. Årsmelding 2018. Styret og tillitsvalgte 2018 Søknad om jakt i Dalsbygda Rovvilt og predatorbekjempelse Rypa 2018, taksering og...
Les mer
08.01.2019 17:20

Søknad om jakt 2019

Det er nå åpnet for søknad om jakt i 2019. OBS: Det er ikke krav om søknad for vinterjakt på rype (frem til 28. februar), disse jaktkortene selges på Dalsbygda Handel. Utenbygds rypejegere må søke innen 28. februar for jakt på rype høsten 2019, innenbygds rypejegere trenger ikke søke om...
Les mer
12.12.2018 18:02

Forollhogna-konferansen 2019

  Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres mandag 28.januar i Ålen.  Konferansen for deg som er interessert i natur, kulturarv og næring i verneområdene i Forollhogna. Denne gangen er det Holtålen kommune som er vertskap og teknisk arrangør for konferansen som gjennomføres på dagtid (kl....
Les mer
12.12.2018 17:29

Vinterjakt på rype

Dalsbygda har i år svært god bestand av rype. På tross av dette er det i den ordinære rypejakta i høst ikke felt like mye fugl som vi hadde forventet. Dalsbygda Jaktlag tilbyr derfor både innenbygds og utenbygds jegere vinterjakt på rype i Januar og Februar 2019. Dette er en unik mulighet til å få...
Les mer
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>