Nyheter

23.04.2019 14:03

Tildeling av rypejakt for utenbygds jegere 2019

Styret har gjennomført trekningen av årets rypejakt. Melding om tildeling vil bli sendt samtligere søkere i månedsskiftet april/mai.
Les mer
20.03.2019 21:24

Årsmeldingen kan nå hentes på Dalsbygda Handel

Årsmeldingen for Dalsbygda Jaktlag er nå klar, og kan hentes ut på Dalsbygda Handel. OBS: Kun medlemmer i jaktlaget kan hente ut årsmeldinga, det må kvitteres på medlemmsliste som ligger i butikken for å få den utlevert. Årsmeldinga kan også hentes ut på jaktlagskontoret tirsdag 26. mars på dagtid,...
Les mer
13.03.2019 16:54

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA avholdes  tirsdag 26. mars 2019 kl. 19.30 i Samfunnshuset. Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet Sak 2. Årsmelding 2018. Styret og tillitsvalgte 2018 Søknad om jakt i Dalsbygda Rovvilt og predatorbekjempelse Rypa 2018, taksering og...
Les mer
08.01.2019 17:20

Søknad om jakt 2019

Det er nå åpnet for søknad om jakt i 2019. OBS: Det er ikke krav om søknad for vinterjakt på rype (frem til 28. februar), disse jaktkortene selges på Dalsbygda Handel. Utenbygds rypejegere må søke innen 28. februar for jakt på rype høsten 2019, innenbygds rypejegere trenger ikke søke om...
Les mer
12.12.2018 18:02

Forollhogna-konferansen 2019

  Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres mandag 28.januar i Ålen.  Konferansen for deg som er interessert i natur, kulturarv og næring i verneområdene i Forollhogna. Denne gangen er det Holtålen kommune som er vertskap og teknisk arrangør for konferansen som gjennomføres på dagtid (kl....
Les mer
12.12.2018 17:29

Vinterjakt på rype

Dalsbygda har i år svært god bestand av rype. På tross av dette er det i den ordinære rypejakta i høst ikke felt like mye fugl som vi hadde forventet. Dalsbygda Jaktlag tilbyr derfor både innenbygds og utenbygds jegere vinterjakt på rype i Januar og Februar 2019. Dette er en unik mulighet til å få...
Les mer
12.12.2018 17:17

Søknad om tilskudd fra jaktlaget

Dalsbygda Jaktlag har i 2018 hatt et svært godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda. Tiltak som det kan gis støtte til. Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller...
Les mer
03.10.2018 23:58

Utenbygds rypejegere kan kjøpe Jaktkort på Dalsbygda Handel

Det er fortsatt godt med rype i Dalsbygda, selv om tidlig snøfall i fjellet og endel vind har ført til at fuglene tidvis har flokket seg på toppene. Utenbygds jegere kan fra 3. oktober kjøpe døgnkort (for inntil 5 dager) på Dalsbygda Handel (Joker i Dalsbygda sentrum). OBS: Dette jaktkortet gjelder...
Les mer
03.10.2018 23:49

Innenbygds småviltjegere kan nå jakte på utleiefeltene!

Dalsbygda Jaktlag har besluttet at samtlige utleiefelt åpnes for innenbygds småviltjegere fra 1. oktober til 23. desember 2018. Dette innebærer at innenbygds småviltjegere kan felle rype, storfugl og hare på følgende områder: Mastrukåsen, Åslifjellet, Rabblia, Åsan, Vola og Vanngrøfta, i tillegg...
Les mer
18.09.2018 23:22

Mye rype og godt fornøyde rypejegere i fjellet!

Rypejakta har nå pågått ei drøy uke, og så langt er det mye fugl å se, og nesten like mange smil hos jegerne. Litt ugunstige værforhold med endel vind de første dagene i jakta gav nok litt færre fellinger enn jegerne hadde forhåpninger om, men de aller fleste har fått godt med fugl i sekken...
Les mer
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>