Nyheter

04.09.2018 12:47

Salg av jaktkort til rype/småvilt

Salg av jaktkort på rype, storfugl og annet småvilt til innenbygds jegere åpnes fra fredag 7. september på Dalsbygda Handel. Jaktkortene er elektroniske, dette betyr at du får en SMS (eventuelt også en utskrift om du ber om det) når du har kjøpt kortet. SMS -meldinga utgjør jaktkortet, så du må ha...
Les mer
16.08.2018 23:38

Rypetaksering og dagskvoter 2018

Årets rypetaksering ble gjennomført i uke 32, og viser at rypa har tålt den varme sommeren svært godt! Dalsbygda Jaktlag har taksert rypebestanden etter samme system (linjetaksering) siden 1992, og har aldri registrert så høy kyllingproduksjon som i år, med hele 10 kyllinger i snitt pr. voksne par....
Les mer
19.06.2018 17:59

Tildeling av fellingstillatelser på villrein

Årets kvote for felling av villrein i Forollhogna er på bare 300 dyr. Av dette har Dalsbygda 35 dyr. Styret har tildelt fellingstillatelsene blandt søkerne ihht vedlagte liste, 2 dyr er ikke fordelt da disse er reservert som kompensasjon for eventuelle overgangsavtaler med naboterrengene. Alle...
Les mer
07.06.2018 12:18

Behov for oppsynspersonell!

Dalsbygda Jaktlag og Dalsbygda Beitelag har behov for flere personer som kan utføre oppsynstjenester i både beitesesongen, og under småviltjakta. For tilsyn/oppsyn i beitesesongen gjelder følgende: Beiteområdet deles i 3 tilsynsområder, dvs vest for Vangrøfta, mellom Vangrøfta og Kjurrudalen,...
Les mer
07.06.2018 10:39

Lerduesesongen starter 13. juni

Trening i forkant av småviltjakta er både nyttig og gøy, de fleste vil også få bedre utbytte av jakta når "svingen i hagla" sitter som den skal. Vi oppfordrer derfor alle om å oppsøke lerduebanen gjennom sommeren! ​​​​​​​I samarbeid med Os JFF tilbyr Dalsbygda Jaktlag alle innenbygds jegere som...
Les mer
05.06.2018 08:38

Søknadsfristen for jakt i Dalsbygda høsten 2017 er nå utløpt.

Fristen for å søke jakt i Dalsbygda kommende høst var 30. mai. Fristen gjelder for alle jaktbare arter, så det nå ikke mulig å søke om jakt for inneværende år. Alle som har søkt om jakt ved fristens utløp vil bli tilskrevet, søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet. Ved spørsmål, ta...
Les mer
29.05.2018 14:11

Vårtaksering av rype, 2018

Dalsbygda Jaktlag har også i år gått noen tellelinjer på våren for å se hvordan det står til med stamfuglbestanden i fjellet. I motsetning til fjoråret med mye snø i fjellet utover våren pga lave temperaturer og dertil treg snøsmelting, ble situasjonen i år stikk motsatt. Selv om det var mye snø i...
Les mer
29.05.2018 12:54

Ettersøk grunnkurs, 15-17 juni

Os jff tilbyr kurset som en helgesamling. Teorikvelden den 15.6 fra kl 18:00 -21:00 på Os skole. Lørdag 16. og søndag 17.  kl 9-14. blir vi utendørs og har med hundene. Instruktør er Beate Ryen.  Deltagerne får heftet «Fra hvalp til fullt godkjent ettersøkshund». Det blir etter...
Les mer
11.04.2018 14:28

Flytelling av villrein i Forollhogna

Det ble gjennomført flytelling av villreinen i Forollhogna fredag den 16. mars.  Én stor fostringshop på 826 dyr ble fotografert, i tillegg fire bukkehoper på til sammen 111 dyr. Tidligere i vinter er det fotografert 99 bukker i Eidsfjellet. Disse går fortsatt i det samme området. Det er med...
Les mer
11.04.2018 13:57

Opprusting av bua ved Åslitjønna

Åslitjønnbua fikk i helgen 7-8 april en etterlengtet opprustning.  Det ble satt inn nytt kjøkken og ordnet ny veranda. Dugnadsgjengen besto av Mikkel Nygård, Petter Nygård, Vegar Lillebakken og Kristen Gjelten.  Takk for flott innsats og resultat!  
Les mer
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>