Nyheter

12.12.2018 17:17

Søknad om tilskudd fra jaktlaget

Dalsbygda Jaktlag har i 2018 hatt et svært godt økonomisk resultat, og vil i henhold til tidligere praksis tildele store deler av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda. Tiltak som det kan gis støtte til. Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting, hamning, oppsyn eller...
Les mer
03.10.2018 23:58

Utenbygds rypejegere kan kjøpe Jaktkort på Dalsbygda Handel

Det er fortsatt godt med rype i Dalsbygda, selv om tidlig snøfall i fjellet og endel vind har ført til at fuglene tidvis har flokket seg på toppene. Utenbygds jegere kan fra 3. oktober kjøpe døgnkort (for inntil 5 dager) på Dalsbygda Handel (Joker i Dalsbygda sentrum). OBS: Dette jaktkortet gjelder...
Les mer
03.10.2018 23:49

Innenbygds småviltjegere kan nå jakte på utleiefeltene!

Dalsbygda Jaktlag har besluttet at samtlige utleiefelt åpnes for innenbygds småviltjegere fra 1. oktober til 23. desember 2018. Dette innebærer at innenbygds småviltjegere kan felle rype, storfugl og hare på følgende områder: Mastrukåsen, Åslifjellet, Rabblia, Åsan, Vola og Vanngrøfta, i tillegg...
Les mer
18.09.2018 23:22

Mye rype og godt fornøyde rypejegere i fjellet!

Rypejakta har nå pågått ei drøy uke, og så langt er det mye fugl å se, og nesten like mange smil hos jegerne. Litt ugunstige værforhold med endel vind de første dagene i jakta gav nok litt færre fellinger enn jegerne hadde forhåpninger om, men de aller fleste har fått godt med fugl i sekken...
Les mer
04.09.2018 12:47

Salg av jaktkort til rype/småvilt

Salg av jaktkort på rype, storfugl og annet småvilt til innenbygds jegere åpnes fra fredag 7. september på Dalsbygda Handel. Jaktkortene er elektroniske, dette betyr at du får en SMS (eventuelt også en utskrift om du ber om det) når du har kjøpt kortet. SMS -meldinga utgjør jaktkortet, så du må ha...
Les mer
16.08.2018 23:38

Rypetaksering og dagskvoter 2018

Årets rypetaksering ble gjennomført i uke 32, og viser at rypa har tålt den varme sommeren svært godt! Dalsbygda Jaktlag har taksert rypebestanden etter samme system (linjetaksering) siden 1992, og har aldri registrert så høy kyllingproduksjon som i år, med hele 10 kyllinger i snitt pr. voksne par....
Les mer
19.06.2018 17:59

Tildeling av fellingstillatelser på villrein

Årets kvote for felling av villrein i Forollhogna er på bare 300 dyr. Av dette har Dalsbygda 35 dyr. Styret har tildelt fellingstillatelsene blandt søkerne ihht vedlagte liste, 2 dyr er ikke fordelt da disse er reservert som kompensasjon for eventuelle overgangsavtaler med naboterrengene. Alle...
Les mer
07.06.2018 12:18

Behov for oppsynspersonell!

Dalsbygda Jaktlag og Dalsbygda Beitelag har behov for flere personer som kan utføre oppsynstjenester i både beitesesongen, og under småviltjakta. For tilsyn/oppsyn i beitesesongen gjelder følgende: Beiteområdet deles i 3 tilsynsområder, dvs vest for Vangrøfta, mellom Vangrøfta og Kjurrudalen,...
Les mer
07.06.2018 10:39

Lerduesesongen starter 13. juni

Trening i forkant av småviltjakta er både nyttig og gøy, de fleste vil også få bedre utbytte av jakta når "svingen i hagla" sitter som den skal. Vi oppfordrer derfor alle om å oppsøke lerduebanen gjennom sommeren! ​​​​​​​I samarbeid med Os JFF tilbyr Dalsbygda Jaktlag alle innenbygds jegere som...
Les mer
05.06.2018 08:38

Søknadsfristen for jakt i Dalsbygda høsten 2017 er nå utløpt.

Fristen for å søke jakt i Dalsbygda kommende høst var 30. mai. Fristen gjelder for alle jaktbare arter, så det nå ikke mulig å søke om jakt for inneværende år. Alle som har søkt om jakt ved fristens utløp vil bli tilskrevet, søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet. Ved spørsmål, ta...
Les mer
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>