Nyheter

11.04.2018 14:28

Flytelling av villrein i Forollhogna

Det ble gjennomført flytelling av villreinen i Forollhogna fredag den 16. mars.  Én stor fostringshop på 826 dyr ble fotografert, i tillegg fire bukkehoper på til sammen 111 dyr. Tidligere i vinter er det fotografert 99 bukker i Eidsfjellet. Disse går fortsatt i det samme området. Det er med...
Les mer
11.04.2018 13:57

Opprusting av bua ved Åslitjønna

Åslitjønnbua fikk i helgen 7-8 april en etterlengtet opprustning.  Det ble satt inn nytt kjøkken og ordnet ny veranda. Dugnadsgjengen besto av Mikkel Nygård, Petter Nygård, Vegar Lillebakken og Kristen Gjelten.  Takk for flott innsats og resultat!  
Les mer
10.04.2018 12:58

Protokoll etter årsmøtet 3. april er lagt ut, se under fanen "Styret"

Les mer
20.03.2018 15:37

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA, tirsdag 3. april 2018, kl. 19.30 i Samfunnshuset

Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet Sak 2. Årsmelding 2017. -Styret og tillitsvalgte 2017 -Søknad om jakt i Dalsbygda -Rovvilt og predatorbekjempelse -Rypa 2017, taksering og jaktrapporter -Jakt på hjort, rådyr og bever 2017 -Elg og villreinjakta 2017 Sak 3. Innmelding i Elgregionen Sak 4....
Les mer
05.03.2018 18:07

Søknadsfristen for rypejakt i Dalsbygda høsten 2018 er utløpt!

Frist for utenbygds jegere for å søke rypejakt i Dalsbygda høsten 2018 var den 28. februar. Vi mottok 483 søknader innen fristen, og har kun 220 kort tilsalgs, så det vil ikke bli mulig å søke om tildeling av kort etter fristens utløp. Alle søkerne tilskrives i løpet av kort tid.
Les mer
19.02.2018 16:35

Ekstraordinær båndtvang i Os Kommune

Det er fastsatt ekstraordinær båndtvang i Os kommune fra og med 16. februar 2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt. Ekstraordinær båndtvang gjelder nedenfor tregrensen i hele kommunen. Vedtaket gjelder alle...
Les mer
13.02.2018 22:54

Dato for årsmøte 2018

Dato og sted for årsmøtet 2018 er fastsatt til tirsdag 3. april klokken 19.30 på Dalsbygda Samfunnshus. Årsaken til at årsmøtet avholdes da, er at mars blir svært travel pga anbudsrundene på rypejaktfeltene, tildeling av småviltjakt og påske.
Les mer
15.01.2018 14:38

Jegerkveld med Halvor Sveen!

Os Jeger og Fiskerforening arrangerer i samarbeid med Tolga JFF jegerkveld på Os Samfunnshus torsdag den 1. februar klokken 19.00. Tema for kvelden er elgjakt, og Halvor Sveen vil vise sin rykende ferske jaktfilm. Det vil bli gode tilbud på jakt og sportsutstyr, kaffeservering og hyggelig...
Les mer
14.12.2017 10:11

Forollhogna er fortsatt det beste villreinområdet!

For 2017 var det gitt fellingstilltelser for å ta ut 22 674 villrein i Norge, det er ca 2800 mindre en året før. Litt over 5500 villrein ble felt høsten 2017, det er rundt 600 færre enn året før. Fellingsprosenten for hele landet endte på 24 prosent, det samme som forrige...
Les mer
05.12.2017 15:05

Søknad midler 2017

Dalsbygda Jaktlag har i 2017 hatt et «økonomisk normalår» og vil i henhold til tidligere praksis dele ut brorparten av årets overskudd til samfunnsnyttige formål i Dalsbygda.  Tiltak som det kan gis støtte til: a.      Vedlikehold av buer og hytter tilknyttet gjeting,...
Les mer
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>