Nyheter

11.07.2017 17:08

Ubetjent på Jaktlagskontoret resten av Juli måned.

Kontoret blir dessverre ubetjent de neste tre ukene pga en skade som medførte sykemelding. Oppgavene vil i all hovedsak bli løst ved hjemmekontor og sporadisk tilstedeværelse på kontoret. Er tilgjengelig på mail, og på mob 98223605.
Les mer
05.07.2017 15:24

Mårhund i Dalsbygda?

Det ble lørdag kveld den 1. juli observert et dyr som med stor grad av sikkerhet var en mårhund i Dalsbygda. Dyret sprang langs Vanngrøftdalsveien noen hundre meter vest for avkjøringa til Storbekkdalen. SNO ved Jon Horten var på plassen dagen etter for å sjekke spor, men fant ingenting som tyder...
Les mer
08.06.2017 22:55

Tildeling av fellingstillatelse på villrein

Styret i Dalsbygda Jaktlag har i dag tildelt årets fellingstillatelser for villrein. Navn: Gateadresse: Postnummer/Sted Tildelt dyr Navn jeger 2: Anders Tingstad Øvre Dalsbygdveien 491 2550 Os i Østerdalen Kalv   Anja Helene...
Les mer
31.05.2017 14:03

Søknadsfristen for all jakt i Dalsbygda høsten 2017 er nå utløpt

Dalsbygda Jaktlag har mottatt rekordmange søknader til årets jakt. Søknadsfristen er nå utløpt, og søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet. Trekning av jakta vil bli foretatt i løpet av juni måned, samtlige søkere vil bli tilskrevet i løpet av måneden. Vennligst IKKE send...
Les mer
04.04.2017 17:05

Protokoll etter årsmøtet 28. april er nå lagt ut

Protokollen kan lastes ned her:  Protokoll etter årsmøte i DJ_28mars2017.pdf eller leses på websiden her: Årsmøter (referat)
Les mer
30.03.2017 16:05

Landbruksdepartementet vil skyte hele villreinstammen i Nordfjella for å stanse CWD!

Skrantesyke vil ramme stadig flere hjortedyr og spre seg til nye deler av landet dersom det ikke settes inn omfattende tiltak raskt, advarer Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Uttak av hele villreinstammen i Nordfjella støttes av Veterinærinstituttet. Selv om det vurderes som et alvorlig...
Les mer
16.03.2017 00:08

Saksliste Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag tirsdag 28. mars kl. 19.30

Saksliste: Sak 1. Konstituering av årsmøtet Sak 2. Årsmelding 2015. -        Styret og tillitsvalgte 2016 -        Søknad om jakt i Dalsbygda -        Rovvilt og...
Les mer
21.02.2017 14:53

Forhåndsvarsel: Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA

Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA avholdes tirsdag 28. mars 2017 kl. 19.30 i Samfunnshuset.  Saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen mandag 6. mars. Leveres til daglig leder/sekretær på jaktlagskontoret, sendes pr. mail til jaktlaget@dalsbygda.no  eller legges i...
Les mer
14.02.2017 14:01

Velkommen til Forollhogna-konferansen 2017

  Forollhogna-konferansen arrangeres den 13. mars 2017 på Mjuklia Gjestegård i Rennebu kommune. Villrein, ferdsel, gårdsturisme og verdiskapning er blant temaene denne dagen. INVITASJON OG PROGRAM: Invitasjon til Forollhogna konferansen 2017.pdf  Møteramme kl. 10 – 16. Dørene åpner...
Les mer
16.11.2016 12:41

Velkommen til spørreundersøkelse: Bruk og forvaltning av "Forollhogna fjellområde"

DIN MENING ER VIKTIG!  Si din mening om bruk og forvaltning av Forollhogna fjellområde! Hva vil du med fjellet og forvaltningen av de verdiene som finnes der? Hva er din bruk av fjellet eller hvordan ønsker du at fjellet skal være i fremtiden? Svarfrist: 5.desember 2016   Er du...
Les mer
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>