Nyheter

12.07.2016 13:43

Invitasjon til fotokonkurranse

Info om fotokonkurransen: I forbindelse med lansering av appen Outtt og besøksstrategi for Forollhogna inviterer Nasjonalparkstyret for Forollhogna og samarbeidspartnere til fotokonkurranse – blant annet for å få bedre bilder fra turmålene som ligger i Outtt. Fotokonkurransen vil pågå i hele sommer...
Les mer
05.07.2016 08:57

Grensemerking jaktgrensa mellom Tolga og Dalsbygda

I helgen var en frisk dugnadsgjeng bestående av både dalsbygdinger og tolginger ute og merket opp jaktgrensa mellom Tolga og Dalsbygda. Forriga gang grensene ble gjennomgått og merket var i 2012, men den gangen ble det bare satt opp provisoriske merker, disse er nå erstattet med tydeligere merking....
Les mer
28.06.2016 15:13

Utsending av infobrev og giro til alle jegere

Utsending av informasjonsbrev og giro for betaling av årets jakt pågår for fullt! Alle jegere vil motta brev og giro innen kort tid, vær OBS på betalingsfristen i slutten av Juli måned. OBS: Jakten er tildelt etter søknad fra jegeren. Dersom jegeren av ulike årsaker velger å ikke benytte seg av...
Les mer
15.06.2016 17:23

Ørna herjer i seterdalene!

Lørdag 11. juni ble det funnet 4 døde lam i Ola, bare ei uke etter beiteslipp. SNO har vært på stedet og undersøkt lammene, og konkluderte med ørneangrep. Det ble deretter satt opp et viltkamera ved kadavrene, samtlige bilder som ble tatt de neste dagene var av ørn. 
Les mer
10.06.2016 19:15

Trekning av Villreinjakta 2016

Styret i Dalsbygda Jaktlag tildelte på sitt styremøte tirsdag 7. juni fellingstillatelser på villrein 2016. Jaktlaget har i år 86 fellingstillatelser for utdeling, det var 135 søkere på disse. Samtlige søkere vil bli tilskrevet så raskt som mulig. Her er tildelingen: Navn...
Les mer
31.05.2016 16:45

Søknader om jakt høsten 2016

Søknadsfristen for jakt i Dalsbygda gikk ut ved midnatt 30. mai. Vi har nok en gang opplevd rekordstor søknad på jakt i våre fantastiske omgivelser. Spesielt villrein er populært, vi har mottatt 135 søknader til de 87 fellingstillatelsene vi har. 66 jegere har søkt om kalv,  35 har søkt om...
Les mer
25.05.2016 15:03

Rapport etter vårtaksering av rype

Dalsbygda Jaktlag har i mange år gjennomført en begrenset taksering av stamfuglbestanden på våren. Det benyttes en og samme tellelinje hvert eneste år, denne gåes av svært erfarne taksører og gode hunder. Etter fjordårets katastrofale kyllingproduksjon, med påfølgende fredningsvedtak har...
Les mer
26.04.2016 14:06

Protokoll etter årsmøtet 14.april 2016

Protokollen etter årsmøtet finner du her: Protokoll etter årsmøtet 14.april 2016.pdf  
Les mer
22.03.2016 15:14

OBS: Ny dato for årsmøte i Dalsbygda Jaktlag SA

Årsmøtet er flyttet fra torsdag 31. mars til torsdag 14. april klokken 19.30 pga kollisjon med kommunens folkemøte angående kommunereformen.  Styret i jaktlaget vurderer begge disse møtene som såpass viktige, at vi oppfordrer flest mulig til å stille på begge møtene. Det handler om både bygdas...
Les mer
09.03.2016 14:56

Innkalling og saksliste -Årsmøte i Dalsbygda Jaktlag torsdag 31. mars klokken 1930, Dalsbygda Samfunnshus

Sakliste: 1. Konstituering av årsmøtet 2. Informasjon om den pågående jordskiftesaken, Harry E Tjernstad holder et kort foredrag, og er mottakelig for spørsmål av generell art. 3. Åpen diskusjon om jordskifterettens oppgave og mandat, hva ønsker Dalsbygda Jaktlag at skal komme ut av saken? 4....
Les mer
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>