Styret i Dalsbygda Jaktlag i driftsåret 2016 - 2017 

 

Leder:              Kjetil Eggen

Nestleder:         Steinar Ytterhaug

Kasserer:          Ivar Ryen

Styremedlem:    Geir Østgårdsgjelten

Styremedlem:    Kjell Erik Brynhildsvoll

Styremedlem:    Ingulf Os (Såttåhaugen)

 

Vara:                 Rolf Øvrum                    

                         Knut Ole Brynhildsvoll

                         Jan Arvid Aamo

                         Ulf Tuveng

Revisorer:           Leif Olav Ryen                           

                         Kjell Magne Ryen                                                  

 

Valgkomité:      Odd Myrtrøen (leder)

                        Ingunn Ryen

                        Per Erik Husøy

 

Årsmøtet i Forollhogna Villreinområde: Styret

Ordstyrer årsmøtet i mars 2019: Vegar Lillebakken (vara: Henry Holm)